Ledamot i en lokalförening

En lokalförening är alltid knuten till en viss arbetsgivare. Föreningen leds av en styrelse och verksamhetens inriktning bestäms av normalstadgarna för lokalföreningar. Enligt dessa normalstadgar ska föreningen bestå av minst ordföranden, vice ordföranden och en sekreterare. Både ordförande och ledamöter väljs på årsmöte.

Lokalföreningens viktigaste uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intresse i förhållande till arbetsgivarens och verka för medlemsrekrytering.

På denna sida kan du anmäla ditt intresse som styrelseledamot i en lokalförening

Du kan även ta kontakt med din lokalförening här (inloggning krävs)