Ledamot i en lokalförening

En lokalförening är alltid knuten till en viss arbetsgivare. Föreningen leds av en styrelse och verksamhetens inriktning bestäms av normalstadgarna för lokalföreningar. Enligt dessa normalstadgar ska föreningen bestå av minst ordföranden, vice ordföranden och en sekreterare. Både ordförande och ledamöter väljs på årsmöte.

Lokalföreningens uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intressen och verka för medlemsrekrytering.

På denna sida kan du anmäla ditt intresse att blir förtroendevald

Kontakta din lokalförening genom att logga in på "Min sida", där hittar du kontaktuppgifterna.