Ledamot i en akademikerförening

En akademikerförening är alltid knuten till en viss arbetsgivare. Föreningen leds av en styrelse och verksamhetens inriktning bestäms av normalstadgarna för akademikerföreningar. Enligt dessa normalstadgar ska föreningen bestå av minst ordföranden, vice ordföranden och en sekreterare. Både ordförande och ledamöter väljs på årsmöte.

Akademikerföreningens viktigaste uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intresse i förhållande till arbetsgivarens och verka för medlemsrekrytering.

Längst ner på denna sida kan du anmäla ditt intresse som styrelseledamot i en akademikerförening

Du kan även ta kontakt med din akademikerförening här (inloggning krävs)