">

Förtroendevald utsedd till ett särskilt uppdrag

Som förtroendevald inom en lokalförening kan du även ha ett tidsbegränsat uppdrag, ett så kallat särskilt uppdrag. Detta kan exempelvis handla om att du deltar som förbundets representant i en arbetsgrupp på arbetsplatsen som genomför en lönekartläggning, undersöker arbetet med jämställdhet, diskriminering, eller hur arbetsmiljö och arbetstider fungerar på arbetsplatsen. Det kan även handla om att du ingår i en grupp som planerar organisationsförändringar.

På denna sida kan du anmäla ditt intresse att bli förtroendevald