">

Förhandlingsombud

Förhandlingsombuden har ett mycket viktigt förtroendeuppdrag. Som förhandlingsombud förträder du dina kollegor i förhandlingar på arbetsplatsen. Det kan gälla anställningsvillkor, medbestämmande, personalpolitik, organisationsförändringar och mycket annat.

Tillsammans med skyddsombudet fångar förhandlingsombuden upp signaler om arbetsförhållanden. Att vara förhandlingsombud är givande och utvecklande.

Här kan du anmäla ditt intresse att bli förtroendevald