">

Förtroendeuppdrag i en lokalförening

Det finns flera olika sorters fackliga lokalföreningar för medlemmar inom Sveriges Farmaceuter. Hur just din förening är utformad styrs av var du jobbar. Men oavsett det finstilta så är uppdraget detsamma: Att jobba för medlemmarnas bästa, stötta arbetsplatsen i dess utveckling, samt att se till så att lagar och kollektivavtal följs.

Uppdrag i en lokalförening (lokal facklig verksamhet)

orange symbol med ett äpple i mitten. runt äpplet står det för dig som är förtroendevaldFöreningen på företaget föreningen representerar normalt alla anställda hos en arbetsgivare som är medlemmar i ett Saco-förbund.

Inom regioner representerar din förening normalt endast medlemmarna i Sveriges Farmaceuter när det gäller kollektivavtalsfrågor, om det handlar om samverkan och MBL-förhandlingar är det Sacorådet som representerar flera förbunds medlemmar.

Den lokala fackliga verksamheten kan vara olika organiserad. Hos vissa arbetsgivare kan det finnas både en företagscentral styrelse och lokala styrelser på de enskilda arbetsplatserna/verksamheterna. Hos andra finns inte båda och utan endast den ena sorten.

I lokalföreningen har du vanligtvis ett eller fler av följande uppdrag:

Ledamot av styrelsen för lokalföreningen

Förhandlingsombud på din lokala arbetsplats

Skyddsombud på din lokala arbetsplats

Förtroendevald utsedd till ett särskilt uppdrag

Läs om lokalföreningar/akademikerföreningar och hur en sådan kan bildas på din arbetsplats