Förtroendeuppdrag för förbundet

Uppdrag i Sveriges Farmaceuter

Vill du engagera dig som förtroendevald, kan du antingen göra detta inom lokalföreningarna, som skyddsombud eller för Sveriges Farmaceuter.

Det finns olika förtroendeuppdrag för Sveriges Farmaceuter:

Alla förtroendevalda har uppdraget att lyssna på medlemmarna, föra medlemmarnas talan och att värva medlemmar samt att representera Sveriges Farmaceuter.