Om arbete inom en akademikerförening

En akademikerförening är en förening för alla organiserade akademiker på en arbetsplats, oavsett vilket Saco-förbund man är medlem i. Karin Gummesson från Apoteket Hjärtat ger sina tips om att komma igång med engagemanget.

– Gräv där du står! säger Karin Gummesson som är ordförande för akademikerföreningen vid Apoteket Hjärtat. Börja engagera dig fackligt på din arbetsplats. Ta reda på hur det ser ut: Har man skyddsombud eller fackligt ombud? Om inte, utse någon tillsammans med arbetskamraterna. Anmäl namnet till din chef och till akademikerföreningen och se till att den personen får relevant facklig utbildning.

Här hittar du en blankett för underrättelse om uppdrag

För Karin var det fackliga engagemaget självklart eftersom det alltid finns saker man behöver diskutera eller förbättra på sin arbetsplats.

– Det är så lätt att man bara pratar om saker som inte fungerar, men det leder inte till någon förbättring om man inte kan förmedla det vidare, säger Karin Gummesson som mer eller mindre bara kastade sig ut i allehanda fackliga uppdrag.  Hon började som lokalt skyddsombud för tio år sen och blev invald i den lokala styrelsen.

Förutsättningen för att kunna göra ett bra jobb, menar Karin Gummesson, var möjligheten att gå en facklig grundkurs och en skyddsombudskurs.

– Som ny förtroendevald fick jag möjlighet att sitta med vid förhandlingar för att lyssna och lära. Kunskapsutbytet var mycket viktigt för att själv kunna förhandla.

Det första hennes akademikerförening tog tag i var att ta fram fungerande arbetssätt, både förhandlingsordning med företaget och hur de interna mötena skulle organiseras.

– Vi har representanter i en central förhandlingsgrupp med arbetsgivaren där vi förhandlar om mer övergripande saker såsom lokalt arbetstidsavtal, förtagets budget och löneprocessen. I företagets arbetsmiljökommitté arbetar vårt huvudskyddsombud med övergripande arbetsmiljöfrågor.

– Vi anordnar årsmöte en gång per år där medlemmarna är välkomna att delta, men naturligtvis är vi tillgängliga för våra medlemmar, svarar på frågor och försöker hjälpa och stötta.

Vill man inte bli förtroendevald, kan det räcka med att bli kontaktperson.  

– Det är ett slags förtroendevald ”light”. Man känner sig kanske inte mogen att förhandla med sin chef men vill ändå kunna göra något. Det ska vara lätt engagera sig! säger Martin Götherström som är ansvarig för lokalfackliga frågor på kansliet.

Martin ingår i en arbetsgrupp som ser över förbundets kursutbud.

Intresset för en grundkurs i att vara förtroendevald och kurser i förhandlingsmetodik är stort. Arbetsgruppen tänker sig att kurserna ska erbjudas en gång per termin. Utöver grundkurser ska det finnas fördjupningskurser i ex MBL, LAS, diskriminering.  

Kansliet arbetar även med ett nytt ”startkit” för nyvalda förtroendevalda, exempelvis skyddsombud.

– Att engagera sig fackligt är inte bara ett sätt att förbättra sin arbetsplats. Många vittnar också om att det stärker den personliga utvecklingen, säger Martin Götherström.

Vill du engagera dig i din akademikerförening, kontakta Martin Götherström, 08-507 999 02 eller martin.gotherstrom@sverigesfarmaceuter.se