Förtroendeuppdrag i en akademikerförening

Uppdrag i en akademikerförening (lokal facklig verksamhet)

Akademikerföreningen representerar alla anställda hos en arbetsgivare som är medlemmar i ett Saco-förbund. Den lokala fackliga verksamheten kan vara olika organiserad. Hos vissa arbetsgivare kan det finnas både en företagscentral styrelse och lokala styrelser på de enskilda arbetsplatserna/verksamheterna. Hos andra finns inte båda och utan endast den ena sorten.

I akademikerföreningen har du vanligtvis ett eller fler av följande uppdrag:

Ledamot av styrelsen för akademikerföreningen

Förhandlingsombud på din lokala arbetsplats

Skyddsombud på din lokala arbetsplats

Kontaktperson på din lokala arbetsplats

Förtroendevald utsedd till ett särskilt uppdrag


Här kan du läsa mer om akademikerföreningar och hur en akademikerförening kan bildas på din arbetsplats