Regioner Hjärtat

Region 1: Norrbotten och Västerbotten

Region 2: Västernorrland och Jämtland

Region 3: Gävleborg och Dalarna

Region 4: Örebro och Värmland

Region 5: Uppsala

Region 6: Västmanland och Sörmland

Region 7: Stockholm Nord

Region 8: Stockholm Centrum

Region 9: Stockholm Sydväst

Region 10: Stockholm Sydost

Region 11: Östergötland

Region 12: Västra Götaland Nord

Region 13: Göteborg

Region 14: Jönköping och Västra Götaland Syd

Region 15: Kalmar och Kronoberg Ost

Region 16: Halland och Kronoberg Väst

Region 17: Skåne Sydost och Blekinge

Region 18: Skåne Väst

Region 19: Malmö och Lund