">

Verktyg för förtroendevalda

Här hittar du blanketter, mallar och annat som du kan behöva i ditt fackliga arbete.

Här hittar du dokument som som kan underlätta ditt uppdrag som förtroendevald. Notera att det även finns dokument på denna sida som endast är synliga om du har loggat in. 

Beställning av material

Önskar du dokument eller mallar, meddela oss då gärna så hjälper vi till. Mejla till post@sverigesfarmaceuter.se

Anmälan och val 

Underrättelse fackligt uppdrag

Protokoll Val av lokalt förtroendevald

Handböcker och stöd

Handbok för förtroendevald inom Saco-P (apotek & industri)
Framsida handbok, handbok för Sacoråd Saco Akademikeralliansen (handbok för Saco-Råd) 
Framsida handbok, din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Saco-S, din roll och ditt uppdrag som förtroendevald inom staten

PTK-L - när facken samverkar på företaget
 Vara skyddsombud

 

Arbetsmiljö på apotek, en verktygslåda från Prevent med checklistor, utbildningar, med mer. 

Facklig ordlista

Dokument till ditt uppdrag som förtroendevald

Blankett inför bedömning av lokal förhandling, Worddokument

Förhandlingsframställan mall, Worddokument

Förhandlingsframställan tvist mall, Worddokument

Brevmall

Övrigt till ditt uppdrag som förtroendevald

GDPR för förtroendevalda - en kort informationsfilm från Saco

Resor

Bokning av resor görs av Tranås Resebyrå. Kontakta post@sverigesfarmaceuter.se för mer information. 

Resepolicy

Reseräkning

Sacos tjänstereseförsäkring

Sacos samlingsförsäkring

Är du förtroendevald och vill ha kollektivavtal i tryck?

Vill du som förtroendevald beställa hem kollektivavtalen går detta bra. Avtalen finns digitalt på hemsidan, och vill du beställa avtal i tryck går det bra att maila oss så hjälper vi dig. Ange vilket/vilka avtal du önskar beställa. Maila oss här