">

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud inom region och kommun

En god arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser som ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterade olyckor. En god arbetsmiljö medför också engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål

Gemensam satsning stärker arbetsmiljöarbetet

Hur gör man för att få till en god arbetsmiljö? Det får du veta i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – speciellt anpassad för kommun- och landstingssektorn.

Med satsningen vill Suntarbetsliv tillsammans med arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingssektorn lyfta fram vinsterna med, och ge stöd för, ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Om arbetsmiljöutbildningen

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning bygger på att chefer och skyddsombud genomför utbildningen tillsammans. När de får samma kunskap samtidigt skapas en gemensam bas. Det ger goda förutsättningar för samverkan i vardagen kring arbetsmiljöfrågorna.

Utbildningen i korthet:

  • Grundutbildning för chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Framtagen gemensamt av arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingssektorn
  • Kvalitetssäkrad av experter och forskare
  • Genomförs i grupp med hjälp av utbildningsmaterial som finns tillgängligt på suntarbetsliv.se

Här kan du läsa mer om utbildningen och ta del av utbildningsmaterial

Här hittar du utbildningen