Att vara skyddsombud

Ett skyddsombud företräder dig som arbetstagare i frågor som rör arbetsmiljön på din arbetsplats. Skyddsombudet väljs/utses på arbetsplatsen och har ett förtroendemannauppdrag. Här nedan kan du läsa vad några skyddsombud tycker om sina uppdrag.

Lovisa Wallenberg är receptarie och arbetar på Läkemedelsverket där hon är huvudskyddsombud sedan maj 2012.

– Uppdraget som skyddsombud handlar om att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö, och att ohälsa och olyckor förebyggs. Viktigast är att se till att man tar hänsyn till arbetsmiljöaspekter både i löpande verksamhet och vid förändringar på arbetsplatsen, och att arbetstagarna ges en ärlig chans att få vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet, säger Lovisa Wallenberg.

Hon menar att det kan vara en utmaning att kombinera uppdraget med andra arbetsuppgifter i dagens slimmade organisationer eftersom behovet av insats varierar över tid. Det finns också föreställningar om att man som ombud har ett extra ansvar för arbetsmiljön, när det i själva verket är allas ansvar att uppmärksamma arbetsgivaren på brister i arbetsmiljön och bidra i åtgärdsarbetet.

På Läkemedelsverket är samverkansformerna under utveckling. Läkemedelsverket är indelat i olika verksamhetsgrenar och tanken är att det ska finnas möjlighet till samverkan på alla nivåer.

– Ett tidspressat arbetsliv ställer krav på att arbetsmiljöarbetet planeras, och att tillräckligt med tid och resurser avsätts för att göra skillnad. Det är engagemanget kring arbetsmiljöfrågorna som spelar roll. Och chefens lyhördhet och kompetens på arbetsmiljöområdet är avgörande för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete, menar Lovisa Wallenberg.

Apotekaren Jennifer Ly gick den grundläggande SO-utbildningen som förbundet höll tillsammans med Arbetsmiljöverket under hösten 2013.

– Utbildningen gav mig stöd och energi! Det var värdefullt att diskutera problem och lösningar med erfarna skyddsombud. Att en representant från Arbetsmiljöverket var där, gjorde utbildningen ännu bättre. Jag önskar fler tillfällen där skyddsombud kan träffas, säger Jennifer Ly som är skyddsombud på Apoteket Frölunda Torg.

Hon uppfattar samarbetet med arbetsgivaren som gott, men att få arbetsgivaren att prioritera frågor som rör arbetsmiljön är nog det svåraste med uppdraget. Under 2014 ska hon upprätta en handlingsplan för alla avvikelser som behöver åtgärdas från skyddsronden som genomfördes i december 2013 - den första på tre år. Bland annat ska hon arbeta för att en ergonom ser över arbetsplatsen.

Skyddsombud på din arbetsplats?

Ta chansen att arbeta för en bättre arbetsmiljö! Utse ett skyddsombud på arbetsplatsen. Glöm inte att anmäla skyddsombudet till den lokala akademikerföreningen och till arbetsgivaren.

Är du intresserad av att nätverka med andra skyddsombud, eller har frågor om arbetsmiljö, kontakta medlem@sverigesfarmaceuter.se