Fackliga kurser

Sveriges Farmaceuters har fackliga introduktionskurser som är öppna för alla med förtroendeuppdrag för Sveriges Farmaceuter.

Kurser för förtroendevalda

Under 2020 erbjuder vi flera kurser som riktar sig till både nya och befintliga förtroendevalda. Inbjudan till de kurser som är relevanta för dig, skickas per mail till den mail som du har registrerat hos oss. 

Förtroendevald inom staten

För dig som är förtroendevald inom de statliga myndigheterna på Läkemedelsverket, Uppsala monitoring center, TLV och E-hälsomyndigheten är det Sveriges Farmaceuter som är kontaktförbund. Kontakta oss vid önskan om utbildning

Förtroendevald inom Industrin

Om du är förtroendevald inom industrin, Sveriges ingenjörer (industrin) som bär utbildningsansvaret för er lokalförening

Förtroendevald inom universitet och högskola

För dig som är förtroendevald inom universitet och högskola är det fackförbundet Sulf som bär ansvaret för stöd till er.

Skulle du uppfatta att du inte får den utbildning du behöver, eller vill ha stöd av Sveriges Farmacueter är du så klart välkommen att kontakta kansliet för råd och stöd. Mejla på forhandling@sverigesfarmaceuter.se

 

Sveriges Farmaceuters utbildningstrappa 2018

 

Om Sveriges Farmaceuters fackliga utbildningssystem
Sveriges Farmaceuter arbetar enligt en utbildningstrappa som är baserad på  synpunkter från förtroendevalda på tidigare utbildningar. 

Den fackliga grundkursen ger dig en allmän översikt över förbundet och det svenska partssystemet, samt en översiktlig bild av de avtal som gäller för din lokalförening och företag. 

Den fackliga fortsättningskursen syftar till att fördjupa din kunskap i dina avtal, förhandlingsteknik, med mera. Denna kurs är tänkt att riktas mot dig som har en grundkurs i bagagaget, samt minst något år som lokalfackligt aktiv. 

Fördjupningskurserna är ännu inte utvecklade. Arbete pågår.