Dokument för förtroendevalda

Här hittar du blanketter, mallar och annat som du kan behöva i ditt fackliga arbete.

Bokning av resor

Bokning av resor görs av Tranås Resebyrå. Kontakta post@sverigesfarmaceuter.se för mer information. 

Beställning av material

Önskar du dokument eller mallar, meddela oss då gärna så hjälper vi till. Mejla till post@sverigesfarmaceuter.se

Dokument för förtroendevalda

Här hittar du dokument som som kan underlätta ditt uppdrag som förtroendevald:

Resepolicy

Reseräkning

Sacos tjänstereseförsäkring

Sacos samlingsförsäkring

Underrättelse fackligt uppdrag

Handbok för förtroendevalda

Saco (handbok för Saco-Råd) 2017

Brevmall

Facklig ordlista

Begäran om central förhandling, blankett för akademikerföreningar PDF

Begäran om central förhandling, blankett för akademikerföreningar, Worddokument

Förhandlingsframställan mall, Worddokument

Förhandlingsframställan tvist mall, Worddokument

Är du förtroendevald och vill ha kollektivavtal i print?

Vill du som förtroendevald beställa hem kollektivavtalen går detta bra. Avtalen finns digitalt på hemsidan, och vill du beställa avtal i print går det bra att maila oss så hjälper vi dig. Ange vilket/vilka avtal du önskar beställa. Maila oss här