Chef

Sveriges Farmaceuter har många medlemmar som är chefer. Många av våra medlemmar kommer dessutom under arbetslivet att gå in och ut ur chefsroller.

Du som är chef eller ledare fyller en mycket viktig funktion för dina medarbetare, för verksamheten och för förbundet. Både genom yrkeserfarenhet och position i företaget kan du som chef bidra med en unik förståelse för verksamheten och för hur fackliga mål såsom god löneutveckling, bra arbetsmiljö samt att jämställdhet kan förverkligas. Du har en strategiskt viktig position och mandat att påverka.

Genom att se till att vi har korrekta uppgifter om dig i vårt medlemsregister så kan du kontinuerligt få del av information och erbjudanden från förbundet som är riktat specifikt för dig i din roll som chef och ledare.

Som chef och ledare har du en självklar plats i Sveriges Farmaceuter. Du kan få kvalificerad rådgivning i frågor som rör din lön, ditt anställningsavtal och din trygghet i anställningen likväl som vi kan vara ditt bollplank när du vill ha någon att diskutera yrkesfrågor med. Här följer en sammanfattning av några av de medlemsförmåner som du kan ha nytta av i ditt chefskap.

Rådgivning och förhandlingshjälp

Du får kvalificerad rådgivning om dina egna villkor, ditt uppdrag och din roll som chef och ledare. Om du får problem i din anställning så hjälper vi dig. Ta en första kontakt med vår medlemsrådgivning och få hjälp av våra
ombudsmän.

Chefsspecifik lönestatistik

Genom SACO får du tillgång till chefsspecifik lönestatistik. Du behöver vara medlem och inloggad för att ta del av denna statistik.

Här kan du ta del av Sacos chefsspecifika lönestatistik

Inkomstförsäkring

Som ordinarie medlem i Sveriges Farmaceuter har du tillgång till vår förmånliga inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet.

Här kan du läsa mer om inkomstförsäkringen.  

Försäkringsrådgivning

Sveriges Farmaceuter är delägare i Akademikerförsäkring och kan härmed erbjuda prisvärda försäkringar för dig och din familj.

Här kan du läsa mer om Akademikerförsäkring

Chefstidningen

Som chef och medlem i Sveriges Farmaceuter får du en kostnadsfri prenumeration på Chefstidningen, ett HR- och ledarskapsmagasin för akademiker. Tidningen ges ut som ett magasin med åtta nummer per år, samt som e-tidning.

Här kan du läsa mer och Chefstidningen.

Chefsnyhetsbrev

Saco gör stora satsningar på chefer. Genom rapporter, seminarier och inte minst det nya nyhetsbrevet kan du ta del av allt det.

Här kan du prenumerera på Sacos chefsnyhetsbrev