Chef

I Sveriges Farmaceuter finns många medlemmar som är chefer. Många  kommer dessutom under arbetslivet att gå in och ut ur chefsroller.

Genom att se till att vi har korrekta uppgifter om dig i vårt medlemsregister så kan du kontinuerligt få del av information och erbjudanden från förbundet som är riktat specifikt för dig i din roll som chef och ledare.

Du som är chef eller ledare fyller en mycket viktig funktion för dina medarbetare, för verksamheten och för förbundet. Både genom yrkeserfarenhet och position i företaget kan cheferna bidra med en unik förståelse för verksamheten och för hur fackliga mål såsom god löneutveckling, bra arbetsmiljö samt att jämställdhet kan förverkligas. Du har en strategiskt viktig position och mandat att påverka.

Som chef och ledare har du en självklar plats i Sveriges Farmaceuter. Som chef får du kvalificerad rådgivning i frågor som rör din lön, ditt anställningsavtal och din trygghet i anställningen likväl som vi kan vara ditt bollplank när du vill ha någon att diskutera yrkesfrågor med. Vi erbjuder också seminarier där du kan utveckla din ledarroll och fylla på med inspiration. Här följer en sammanfattning av några av de medlemsförmåner som du kan ha nytta av i ditt chefskap.

Rådgivning och förhandlingshjälp

Du får kvalificerad rådgivning om dina egna villkor, ditt uppdrag och din roll som chef och ledare. Om du får problem i din anställning så hjälper vi dig. Ta en första kontakt med vår medlemsrådgivning och få hjälp av våra
ombudsmän.

Chefsspecifik lönestatistik

Genom SACO får du tillgång till chefsspecifik lönestatistik. Du behöver vara medlem och inloggad för att ta del av denna statistik.

Här kan du ta del av Sacos chefsspecifika lönestatistik

Inkomstförsäkring

Som ordinarie medlem i Sveriges Farmaceuter har du tillgång till vår förmånliga inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet.

Här kan du läsa mer om inkomstförsäkringen.  

Försäkringsrådgivning

Sveriges Farmaceuter är delägare i Akademikerförsäkring och kan härmed erbjuda prisvärda försäkringar för dig och din familj.

Här kan du läsa mer om Akademikerförsäkring

Seminarier

Förbundet erbjuder tillsammans med Saco seminarier i olika ämnen och med aktuella teman. 

Här kan du läsa mer om våra seminarier

 

Chefsnyhetsbrev

Saco gör stora satsningar på chefer. Genom rapporter, seminarier och inte minst det nya nyhetsbrevet kan du ta del av allt det.

Här kan du prenumerera på Sacos chefsnyhetsbrev 

Mörkgrå symbol där det står för dig som är chef