">

Arbetsgivarpart

Är du arbetsgivare med anställda farmaceuter? Här har vi samlat stöd för dig i dina kontakter rörande fackliga frågor.

En lokalförening - bra för arbetsgivare och medarbetare

Sveriges farmaceuter har flera lokalföreningar, de kallas för Akademikerföreningar eller Saco-råd. Lokalföreningen har i uppdrag att utifrån kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning tillvarata fackliga medlemmars intressen på en arbetsplats. Det innebär att föreningen företräder medlemmar i förhandlingssituationer vid till exempel samverkansförhandlingar. 

Organisationer som har en lokal förening, upplever oftast att verksamheten förbättras. Det är en väg för arbetsgivare att få stöd och legitimitet i arbetet med lön, villkor och systematisk arbetsmiljö.

Initiativet till att skapa en lokalförening måste formellt sett komma från förbundets medlemmar på arbetsplatsen, men arbetsgivaren är positiv är ser ofta medarbetarna nyttan och engagerar sig.

Om det finns en lokalförening, öppnar sig även möjligheten för att sluta lokala kollektivavtal. Det innebär en större flexibilitet att anpassa det centrala kollektivavtalet till det specifika företaget i vissa frågor.

Bra villkor och ett system som skapar väl genomlysta beslut ger nöjd personal. Nöjd personal ger ökad produktivitet. Ökad produktivitet förlänger livslängden – för företaget.

Förhandlingsframställan

Om det finns en lokalförening, kontaktas den i första hand. Vanligtvis har HR-avdelningen kontaktuppgifter.

Om organisationen vill förhandla i frågor som rör en medlem i Sveriges Farmaceuter där en lokalförening saknas, kontakta oss. Använd gärna blanketten nedan.

PDF-format: Dokument för förhandlingsframställan

Wordformat: Dokument för förhandlingsframställan

Lokala överenskommelser (Almega)

Wordfil: Lokal tilläggsöverenskommelse om korttidsarbete enligt lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete nu fråga om utökning till 80 procents arbetsbefrielse

Wordfil: Lokal överenskommelse om korttidsarbete enligt lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete