Arbetsgivarpart

Är du arbetsgivare med anställda farmaceuter? Här har vi samlat stöd för dig i dina kontakter rörande fackliga frågor.

En lokal akademikerförening - bra för arbetsgivare och medarbetare

Du som arbetsgivare kan ha kommit i kontakt med en akademikerförening eller ett saco-råd. En akademikerförening eller ett Saco-råd, har i uppdrag att utifrån kollektivavtal och arbetssättslig lagstiftning tillvarata fackliga medlemmars intressen på en arbetsplats och representerar arbetsplatsens farmaceuter. Det innebär att föreningen/rådet företräder medlemmar i förhandlingssituationer vid till exempel samverkansförhandlingar. 

Organisationer som har en lokal akademikerförening, upplever oftast att verksamheten förbättras. Det är en väg för dig som arbetsgivare att få stöd och legitimitet i arbetet med lön, villkor och systematisk arbetsmiljö.

Är du intresserad av att ha en lokal akademikerförening där du är arbetsgivare? Initiativet måste formellt sett komma från förbundets medlemmar på arbetsplatsen, men om du som arbetsgivare är positiv är det vår erfarenhet att det oftast finns ett antal medlemmar som ser nyttan och gärna engagerar sig.

Om det finns en lokal akademikerförening, öppnar sig även möjligheten för att sluta lokala kollektivavtal. Det innebär att ni har en större flexibilitet att anpassa det centrala kollektivavtalet till just ert företag i vissa frågor.

Bra villkor och ett system som skapar väl genomlysta beslut ger nöjd personal. Nöjd personal ger ökad produktivitet. Ökad produktivitet förlänger livslängden – för företaget.

Förhandlingsframställan

Om du har en lokal akademikerförening bör du kontakta dem i första hand. Kontakta din HR-avdelning för kontaktuppgifter, eller Sveriges Farmaceuter om du är arbetsgivare på en mindre organisation och inte har uppgifterna till hands.

Om din organisation vill förhandla i någon fråga som rör en medlem i Sveriges Farmaceuter där en lokal akademikerförening saknas, är du välkommen att kontakta oss.
Nyttja gärna blanketten nedan.

Dokument för förhandlingsframställan PDF

Dokument för förhandlingsframställan Word