Arbetsgivarpart

Är du arbetsgivare med anställda farmaceuter? Här har vi samlat stöd för dig i dina kontakter rörande fackliga frågor.

En lokalförening - bra för arbetsgivare och medarbetare

Du som arbetsgivare kan ha kommit i kontakt med en av Sveriges Farmaceutes lokalrförening - en akademikerförening eller ett Saco-råd. En sådan lokalförening har i uppdrag att utifrån kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning tillvarata fackliga medlemmars intressen på en arbetsplats. Det innebär att föreningen/rådet företräder medlemmar i förhandlingssituationer vid till exempel samverkansförhandlingar. 

Organisationer som har en lokal förening/råd, upplever oftast att verksamheten förbättras. Det är en väg för dig som arbetsgivare att få stöd och legitimitet i arbetet med lön, villkor och systematisk arbetsmiljö.

Är du intresserad av att ha en lokal förening/råd där du är arbetsgivare? Initiativet måste formellt sett komma från förbundets medlemmar på arbetsplatsen, men om du som arbetsgivare är positiv är det vår erfarenhet att det oftast finns ett antal medlemmar som ser nyttan och gärna engagerar sig.

Om det finns en lokal förening/råd, öppnar sig även möjligheten för att sluta lokala kollektivavtal. Det innebär att ni har en större flexibilitet att anpassa det centrala kollektivavtalet till just ert företag i vissa frågor.

Bra villkor och ett system som skapar väl genomlysta beslut ger nöjd personal. Nöjd personal ger ökad produktivitet. Ökad produktivitet förlänger livslängden – för företaget.

Förhandlingsframställan

Om du har en lokal förening/råd bör du kontakta den i första hand. Kontakta din HR-avdelning för kontaktuppgifter, eller Sveriges Farmaceuter om du är arbetsgivare på en mindre organisation och inte har uppgifterna till hands.

Om din organisation vill förhandla i någon fråga som rör en medlem i Sveriges Farmaceuter där en lokal förening/råd saknas, är du välkommen att kontakta oss.
Nyttja gärna blanketten nedan.

PDF-format: Dokument för förhandlingsframställan

Wordformat: Dokument för förhandlingsframställan

Lokala överenskommelser (Almega)

Wordfil: Lokal tilläggsöverenskommelse om korttidsarbete enligt lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete nu fråga om utökning till 80 procents arbetsbefrielse

Wordfil: Lokal överenskommelse om korttidsarbete enligt lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete