Förslag till nya stadgar 2019

Hjälp oss göra förslaget till nya stadgar ännu bättre!

Förbundsstyrelsen har i uppdrag att ta fram ett förslag till nya stadgar till ett extra fullmäktige i november i år. Celina Sving har lett den grupp som tagit fram förslaget, och nu är det medlemmarnas tur att lämna synpunkter innan ett slutligt förslag läggs fram till fullmäktige.

De viktigaste förändringarna är:

  • fullmäktige varje år (idag vartannat),
  • val vart tredje år (idag vartannat),
  • fullmäktige senast i maj (idag sen höst)
  • att en rambudget på tre år och en budget för kommande år fastställs (nytt).

Fullmäktige varje år gör det möjligt att godkänna förra årets bokslut varje år och då också ta ställning till om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. De år det inte är val ska fullmäktige innefatta aktiviteter som syftar till att stärka förbundets organisation och verksamhet.

Ett viktigt skäl till förslaget om val vart tredje år är att synkronisera mandatperioden med kollektivavtalslängden (3 år). Genom att lägga valet av styrelse året före omförhandling av kollektivavtalen säkerställs att styrelsen har tillräckligt med tid till att sätta sig in i de viktigaste förhandlingsfrågorna.

Förslaget består av ett dokument som redovisar samtliga förslag till förändringar och motiv till förslagen samt två bilagor. Bilaga 1 med de nuvarande stadgarna sida vid sida med en version med samtliga förslag införda för att underlätta en jämförelse, och bilaga 2 med motsvarande jämförelse avseende förslaget att harmonisera sektionsstadgarna för apoteks, industri- och offentligsektionerna.

För att se och ta del av detta underlag krävs att du är inloggad. Medlemmar har även fått underlaget skickat till den mailadress som är registrerad hos förbundet. 

 

Det är förbundsstyrelsens förhoppning att du ska hitta en stund till genomläsning och att du sedan skickar dina synpunkter till celina.sving@sverigesfarmaceuter.se senast den 10 juni.                                                                                                 

Tack för att du hjälper oss att göra stadgarna bättre!

För förbundsstyrelsen

Celina Sving, orförande offentligsektionen och
Ulf Janzon, Förbundsordförande