">

Vad tycker Sveriges Farmaceuter?

Vi tar ställning i frågor som rör farmaceutens yrkesroll och arbetsliv. Förbundets åsikt utgår alltid ifrån medlemmarnas gemensamma intressen som gäller utbildning, kunskap och kompetens. Vår målsättning är att kunna påverka och förbättra farmaceutens - dina - professionella villkor.

Vi har bland annat verkat för en avreglerad apoteksmarknad för att öka tillgängligheten för konsumenterna och skapa en friare arbetsmarknad för våra medlemmar. Vi arbetar också för att profilera farmaceutyrket genom att berätta om farmaceutens roll i samhället.

Det här är Sveriges Farmaceuters viktigaste punkter för en säker läkemedelsanvändning:  

 • Begränsa listan över receptfria läkemedel och inför tillståndsprövning för försäljning av läkemedel utanför apotek.
 • Öka närvaron av farmaceuten i apotekens egenvårdsavdelning.
 • Utnyttja apotekfarmaceutens kompetens bättre, t ex med farmaceutiska tjänster. Vi måste få betalt för den nytta vi gör.
 • Tillför resurser så att läkemedelsgenomgångar möjliggörs och där apotekare ska vara en naturlig samarbetspartner.
 • Anställ kommunapotekare.
 • Satsa mer på klinisk forskning i Sverige.
 • Tillåt läkemedel utanför förmånen att omfattas av generikasystemet.
 • I grunden är Sveriges Farmaceuter positiva till generikautbyten men vi anser att patienter ska få ha rätt att behålla samma märke under receptets giltighetstid.
 • E-handel och dess påverkan på fysiska apotek.
 • Life science ska fortsatt prioriteras enligt regeringen.
 • Ökat fokus på ’personalized medicin’ och farmaceuternas roll i denna utveckling.
 • Läkemedel i äldrevården - där kan vi farmaceuter göra mycket för att förbättra läkemedelsanvändningen och därmed hälsan.
 • Real World Data - om vården ska bli mer effektiv måste vi veta vilka läkemedel och vilken behandling som funkar eller inte - här kan farmaceuter göra viktiga insatser.
 • Fortbildning av farmaceuter, för att farmaceuter ska vara mer rörliga och attraktiva på en framtida arbetsmarknad.