Vad tycker Sveriges Farmaceuter?

Vi tar ställning i frågor som rör farmaceutens yrkesroll och arbetsliv. Förbundets åsikt utgår alltid ifrån medlemmarnas gemensamma intressen som gäller utbildning, kunskap och kompetens. Vår målsättning är att kunna påverka och förbättra farmaceutens - dina - professionella villkor.

Vi har bland annat verkat för en avreglerad apoteksmarknad för att öka tillgängligheten för konsumenterna och skapa en friare arbetsmarknad för våra medlemmar. Vi arbetar också för att profilera farmaceutyrket genom att berätta om farmaceutens roll i samhället.

Det här är Sveriges Farmaceuters viktigaste punkter för en säker läkemedelsanvändning:  

  • Begränsa listan över receptfria läkemedel och inför tillståndsprövning för försäljning av läkemedel utanför apotek.
  • Öka närvaron av farmaceuten i apotekens egenvårdsavdelning
  • Utnyttja apotekfarmaceutens kompetens bättre, t ex med farmaceutiska tjänster
  • Tillför resurser så att läkemedelsgenomgångar möjliggörs och där apotekare ska vara en naturlig samarbetspartner
  • Anställ kommunapotekare
  • Satsa mer på klinisk forskning i Sverige
  • Förbättra förutsättningarna för Life Science
  • Tillåt läkemedel utanför förmånen att omfattas av generikasystemet
  • I grunden är Sveriges Farmaceuter positiva till generikautbyten men vi anser att patienter ska få ha rätt att behålla samma märke under receptets giltighetstid
  • Säkerställ farmaceutens fortlöpande kompetensutveckling inom farmaci