Bli farmaceut

Här har vi samlat vanliga frågor och svar som rör studier till apotekare och receptarie.

Farmaceut, receptarie, apotekare - vad är vad?

Farmaceut är samlingsnamn på apotekare och receptarier. Skillnaden mellan en apotekare och en receptarie är utbildningen.Apotekarprogrammet är ett femårigt program, receptarieprogrammet är treårigt. Vid båda programmen studeras kemi, biologi och fysiologi, men med apotekarprogrammets två extra år finns möjlighet att fördjupa sig. Apotekare och receptarier arbetar båda på apotek, som chef eller anställda. Inom läkemedelsindustrin kan apotekare arbeta i hela kedjan, från forskning till försäljning. De receptarier som arbetar inom industrin arbetar oftast med kontroll och med de regelverk som rör läkemedel. Inom sjukvården blir det vanligare med apotekare. Genom att läsa masterprogram i klinisk farmaci vid Uppsala universitet får du fördjupade kunskaper i klinisk farmaci.

Hur skiljer sig apotekar- och receptarieutbildningen?

Apotekar- och receptarieutbildningarna innehåller samma typ av ämnen men berör dessa olika djupt. Apotekare får en examen på avancerad nivå (300 hp det vill säga 5 års universitetsstudier), och receptarier får en examen på grundnivå (180 hp det vill säga 3 års universitetsstudier). En av skillnaderna mellan dessa nivåer är att man med en examen på avancerad nivå anses ha färdigheter i att utveckla verksamheter, medan grundnivå handlar mer om att tolka och tillämpa det man kan.

Vilka betyg krävs för att komma in?

UHR samlar den senaste antagningsstatistiken för progrmmen.
Klicka här för att komma till UHRs hemsida

Vilka behörighetskrav finns på programmen?

Aktuella behörighetskrav till programmen hittar du på respektive högskolas hemsida.

Hur gör jag om jag inte är behörig?

Ett alternativ kan vara att läsa ett naturvetenskapligt basår. Prara gärna med din studievägledare!

Klicka här för att komma till Studera.nu för mer information om naturvetenskapligt basår

Är studierna krävande?

Att läsa på högskolan innebär alltid mycket självständigt arbete. Vissa anser att apotekar- och receptarieutbildningarna är krävande, andra tycker det inte. Som på många andra utbildningar så läser man i hög takt och matematiskt tänkande är nödvändigt i många kurser. Utbildningarna innehåller en hel del kemi och biologi. Det viktigt att du har vilja, drivkraft och ett naturvetenskapligt intresse.

Spelar det någon roll vilken högskola man väljer?

Olika skolor kan ha olika inriktning, men alla utbildningar följer examensförordningarna för apotekar- och receptarieutbildningarna och har alltså samma kärna. Man får dessutom samma yrkeslegitimation och yrkestitel oavsett var man läser. Om du är nyfiken på vilka inriktningar som finns, kontakta gärna studievägledare på högskolan.

Kan man läsa upp från receptarie till apotekare?

Ja, vid Umeå universitetet finns ett 2-årigt masterprogram i farmaci. Genom att gå det masterprogrammet kan receptarier med 3 års utbildning bli apotekare. Kontakta gärna studievägledare eller programansvariga på universitet för att diskutera vidare – de är duktiga och kan oftast ge snabba och bra svar på dina frågor. 

Hur ser arbetsmarknaden för farmaceuter ut?

I dagsläget är arbetsmarknaden god för farmaceuter. Bäst arbetsmarknadsutsikter anses receptarier ha, med tanke på att många receptarier går i pension, samtidigt som nya apotek öppnas och apoteksmarknaden expanderar. Även arbetsmarknadsutsikterna för apotekare är stabila och goda. De flesta farmaceuter har lätt att få jobb i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur.

Här kan du läsa mer om arbetsmarknaden för farmaceuter

Var hittar jag information för lärare, studie- och yrkesvägledare?

Är du lärare eller studie- och yrkesvägledare och skulle vilja beställa vår broschyr "Tänk om du skulle bli farmaceut" för att dela ut till dina elever, eller att använda i undervisning eller liknande? Då kan du beställa broschyren i antingen enstaka exemplar eller i en hel klassuppsättning via utbudet.se. Klicka här för att se broschyren, läsa mer och enkelt beställa.