Vad är farmaci?

Rätt använda kan läkemedel rädda liv, fel använda kan de förkorta liv. Det finns mycket att göra för att förebygga att läkemedel orsakar dödsfall. Det viktigaste är att läkemedel används som de ska, det innebär i rätt dos, i rätt kombination med andra läkemedel och att läkemedlet verkligen används och inte bara ligger i badrumsskåpet.

Farmacihistoria

Historien om försöken att behandla sjukdomar är kanske lika gammal som människan. Det finns vissa tecken på att medicinska växter kan ha använts för flera hundratusentals år sedan. Vad gäller beredningar så har dessa åtminstone några tusen år på nacken, man har upptäckt recept på beredningar i egyptiska skrifter flera tusen år före det moderna tidevarvet. Beredning är när man behandlar råvaran, ofta växten, på ett sätt som underlättar för dess effekt som medicin.

Synen på människa, kropp och sjukdom har varierat kraftigt mellan olika tidevarv och mellan olika platser, vilket också har medfört olika syn på hur man bör hantera sjukdom. Ett tankesätt som återfinns genom tiderna och i många kulturer är exempelvis tanken på att kroppen består av flera safter och att sjukdom orsakas av obalans mellan dessa.

Världens första apotek brukar sägas ha varit i Bagdad cirka 760 e.Kr. och det första apoteket i Sverige öppnades på 1500-talet. Apotekaryrket utkristalliserades så småningom som ett yrke som är skiljt från läkaryrket. Det finns många kända farmaceuter, från vicepresidenter till uppfinnare och utvecklare av produkter utöver läkemedel, exempelvis tandkräm, kaffekokare samt diverse läskmärken, som Coca-Cola, Pepsi och Dr. Pepper.

Vad är ett läkemedel?

Enligt svensk lag är ett läkemedel varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift om att den har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.

Läkemedel är bland de vanligaste behandlingarna inom vården. Läkemedel hjälper många till bättre, friskare, och mer funktionella liv. Även om nyttan kan vara stor så finns det också risker: det är vanligt att läkemedel används på fel sätt, och läkemedel kan ligga bakom en betydande del av akuta sjukhusinläggningar i Sverige. Det behövs därför mer fokus på läkemedel och mer stöd och uppföljning för att patienter ska använda sina läkemedel på rätt sätt. Likaså behöver Sverige en förstärkning av läkemedelskompetens i sjukvården, för att se till att rätt läkemedel förskrivs redan från början. Vid alla dessa utmaningar har farmaceuter en självklar roll.