">

Förbundets professionsutvecklare

På förbundet har vi två professionsrådgivare som fungerar som sakkunniga. Båda är apotekare med flera års yrkeserfarenhet inom professionen. Deras uppgift är bland annat att verka som interna rådgivare på förbundet rörande professionsfrågor. Andra viktiga uppdrag är påverkansarbete som innebär att driva samhällsfrågor som är viktiga för våra medlemmar, samt att påverka våra politiker så att farmaceuternas synpunkter beaktas när viktiga politiska beslut fattas.

Kontaktuppgifter till vår professionsutvecklare hittar du här