Professionsutvecklare

På förbundet har vi en professionsrådgivare som fungerar som sakkunnig.

På förbundet har vi en professionsrådgivare som fungerar som sakkunnig. Detta är en person, receptarie eller apotekare, som har flera års yrkeserfarenhet från vår bransch. Hans eller hennes uppgift går ut på att verka som en intern rådgivare på förbundet men även utgöra ett stöd för medlemmar som behöver råd i frågor som rör professionen. Andra viktiga uppdrag är att arbeta med påverkan för att synliggöra och marknadsföra farmaceuter i samhället och att arbeta med arbetsmarknadsutveckling. Många gånger handlar detta om att informera personer och instanser på alla nivåer i samhället; politiker, patientorganisationer, allmänheten etc.

Kontaktuppgifter till vår professionsutvecklare hittar du här