">

Vad är en farmaceut?

Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier. Här kan du läsa mer om dessa yrkestitlar.

Farmaceut

Skillnaden mellan en apotekare och en receptarie är utbildningens längd och därmed hur omfattande utbildningen är. Apotekarprogrammet är ett femårigt program medan receptarieprogrammet är treårigt. Vid båda programmen studeras bland annat kemi, biologi, fysiologi, farmakologi samt galenisk farmaci.

Farmaceuter är ofta legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Apotekar- och receptarieutbildningarna ger båda möjlighet att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, i likhet med sjuksköterskor och läkare. För att kunna ansöka om legitimation måste man ha gjort den frivilliga praktiken på apotek.

Många arbetsuppgifter inom vården samt på apotek kräver att man har legitimation för att man ska få utföra dem. En väldigt hög andel av de som utbildar sig till apotekare eller receptarie har legitimation.

Apotekare

Apotekarprogrammet är en bred utbildning som leder till många olika karriärmöjligheter inom olika branscher såsom läkemedelsindustri, akademi, myndigheter samt apotek. Apotekare finns där läkemedel forskas fram, utvecklas, hanteras och används. Utbildningen till apotekare ger dig möjlighet att arbeta i ledande positioner inom läkemedelsområdet, till exempel som projektledare eller chef.  En del apotekare jobbar även inom regionerna, till exempel som klinikapotekare på sjukhus eller med läkemedelsförsörjning.

Eftersom apotekarprogrammet leder till en internationellt gångbar examen finns även möjligheter att arbeta utomlands. Den som har ett intresse av forskning kan direkt efter apotekarexamen påbörja doktorandstudier. Utbildningen till apotekare omfattar 300 högskolepoäng, motsvarande fyra och ett halvt års heltidsstudier. För att få legitimation som apotekare krävs dessutom sex månaders praktik på apotek. Du kan utbilda dig till apotekare vid Uppsala universitet, Umeå universitet och vid Göteborgs universitet.

Receptarie

Receptarieprogrammet fokuserar på rådgivning kring läkemedel och innehåller samma ämnen som apotekarprogrammet om än i en mindre omfattning. Receptarier arbetar oftast på apotek i olika befattningar. Receptarier kan även arbeta inom läkemedelsindustrin och på myndigheter. Receptarieutbildningen är gångbar även i Finland och Norge. Om du vill arbeta på apotek är alltså receptarieyrket ett mycket bra val.

Receptarieprogrammet omfattar 180 högskolepoäng, motsvarande tre års heltidsstudier inklusive cirka 10 veckors praktik på apotek. Du kan utbilda dig till receptarie vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet i Kalmar. Från och med hösten 2023 kan du även utbilda dig i Malmö. Distansutbildning ges vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet i Kalmar.

Umeå universitet har ett 2-årigt masterprogram där receptarier med 3 års utbildning kan läsa vidare till apotekare. 

För frågor om vilka betyg som krävs, vilka behörighetskrav som ställs med mera, var vänlig se respektive universitets hemsida.

Vad heter vi på engelska?

Apotekare heter pharmacist på engelska.

Receptarie översätts närmast till prescriptionist. Det är svårt att hitta en korrekt översättning då yrket bara finns i Sverige, Norge och Finland – men inte i några engelskspråkiga länder. I vissa sammanhang kan man använda den korrekta akademiska titeln som då skulle vara Bachelor of Pharmaceutical Sciences.

Sveriges Farmaceuter heter Swedish Pharmacists Association på engelska.