Vad är en farmaceut?

Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier. Här kan du läsa mer om hur dessa yrkestitlar skiljer sig.

Farmaceut

Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier. Skillnaden mellan en apotekare och en receptarie är utbildningens längd. Apotekarprogrammet är ett femårigt program, receptarieprogrammet är treårigt. Vid båda programmen studeras kemi, biologi och fysiologi, men med apotekarprogrammets två extra år finns möjlighet att fördjupa sig. 

Farmaceuter återfinns i flera branscher. På apotek arbetar både apotekare och receptarier i olika befattningar. Inom läkemedelsindustrin arbetar apotekare arbeta i hela läkemedelskedjan, från forskning till försäljning. De receptarier som arbetar inom industrin arbetar oftast med kontroll och med de regelverk som rör läkemedel. Inom sjukvården blir det vanligare med apotekare.

Farmaceuternas kunskap behövs och finns överallt där läkemedel finns, från det att nya läkemedelssubstanser utvecklas och godkänns till tillverkning av en färdig produkt och slutligen när den används av patienten.

Farmaceuternas legitimationer öppnar dörrar

En legitimation öppnar upp för möjlighet att arbeta direkt mot patienter med det yrkesansvar som kommer med legitimationsyrken. Apotekare- och receptarieutbildningarna ger båda möjlighet att söka legitimation hos Socialstyrelsen, i likhet med sjuksköterskor och läkare. För många arbetsuppgifter inom vården samt på apotek krävs legitimation. För att kunna söka legitimation måste man ha gjort praktik på apotek.

Apotekare

Apotekarprogrammet är en bred utbildning för dig som vill öppna många dörrar och vill kunna jobba internationellt. Den är också forskningsförberedande. Apotekare finns på alla ställen där läkemedel forskas fram, utvecklas, hanteras och används. Den längre utbildningen som apotekare ger dig möjlighet att jobba i ledande positioner inom läkemedelsvärlden, till exempel som projektledare eller chef. Med en svensk apotekarexamen kan du relativt enkelt arbeta inom EU. Många apotekare jobbar även inom landstingen, till exempel som klinikapotekare på sjukhus eller med läkemedelsförsörjning.

Utbildningen till apotekare omfattar 300 hp motsvarande fyra och ett halvt års heltidsstudier och sex månaders praktik på apotek, och ger en yrkesexamen på avancerad nivå samt är forskingsförberedande. Apotekarutbildningen finns vid Uppsala universitet, Umeå universitet och vid Göteborgs universitet

Receptarie

Receptarieprogrammet är en passande utbildning för dig som vill arbeta med information och rådgivning kring läkemedel. Receptarier arbetar oftast kommunikativt kring läkemedel och hälsa på apotek. Receptarier hittar man på alla positioner på apotek. Många receptarier är apotekschefer. Den enda tjänsten på apotek där det kan krävas högre utbildning är på tjänsten som läkemedelsansvarig, där man i första hand anställer apotekare. Receptarier kan även arbeta inom läkemedelsindustrin och på myndigheter. Receptarieutbildningen kan tillgodoräknas även i Finland och Norge. Om du vill arbeta på apotek är alltså receptarieyrket ett mycket bra val.

Receptarieprogrammet omfattar 180 hp motsvarande tre års heltidsstudier inklusive ca 10 veckors praktik på apotek, och ger en yrkesexamen på grundläggande nivå. Receptarieutbildningen finns vid Uppsala Universitet, Göteborgs Universitet och Linnéuniversitetet i Kalmar. Distansutbildning ges vid Umeå Universitet och Linnéuniversitetet i Kalmar.

Umeå universitet har ett 2-årigt masterprogram där receptarier med 3 års utbildning kan läsa vidare till apotekare. Kontakta gärna studievägledare eller programansvariga på universitet för att diskutera vidare – de är duktiga och kan oftast ge snabba och bra svar på dina frågor.

Vad heter vi på engelska?

Apotekare heter pharmacist på engelska.

Receptarie översätts närmast till prescriptionist. Det är svårt att hitta en korrekt översättning då yrket bara finns i Sverige, Norge och Finland men inte i några engelskspråkiga länder. I vissa sammanhang kan man använda den korrekta akademiska titeln som då skulle vara Bachelor of Pharmaceutical Sciences.

Sveriges Farmaceuter heter på engelska Swedish Pharmacists Association.