Valberedning

Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda till förbundets centrala poster. Valberedningen studerar kontinuerligt det som händer i förbundet, hur förbundet utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen.

 

Valberedning 2021-2022

 

Kontakt 

valberedningen@sverigesfarmaceuter.se

Ordförande

Vakant

Ledamöter

Hanna Rickberg (sammankallande)
Industrisektionen och offentligsektionen
hanna.rickberg@sverigesfarmaceuter.se

Lina Jonsson
Studentsektionen och apotekssektionen
lina.jonsson@sverigesfarmaceuter.se