Valberedning

Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda till förbundets centrala poster.  Valberedningen studerar kontinuerligt det som händer i förbundet, hur förbundet utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen.

Valberedning 2021-2022

Kontakt: valberedningen@sverigesfarmaceuter.se

Ordförande:
Eva Annerwall, Apotekssektionen, eva.annerwall@sverigesfarmaceuter.se

Ledamöter: 
Hanna Rickberg, Industrisektionen
Lina Jonsson, Studentsektionen
Vakant, Apotekssektionen
Vakant, Offentligsektionen