Valberedning

Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda till förbundets centrala poster.  Valberedningen studerar kontinuerligt det som händer i förbundet, hur förbundet utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen.

Ny valberedning ska tillsättas 25 september

Den 25 september är det fullmäktige. Inför fullmäktige kan du påverka genom att själv ställa upp till val för förbundets centrala poster, eller genom att nominera en kollega.

Till och med den 4 augusti kan du nominera till förbundsordförande, vice ordförande, valberedning, forum för etikfrågor, revisorer och styrelsen för förbundets stiftelser.

➡️ Läs mer och nominera här

Valberedning 2018-2020

Ordförande, Carin Svensson
Kontakt: Carin.Svensson@sverigesfarmaceuter.se 

Ledamöter:
Magnus Ljungquist
Kontakt: Magnus.Ljungquist@sverigesfarmaceuter.se

Zandra Gidlöf
Kontakt: Zandra.Gidlof@sverigesfarmaceuter.se

Sara Antar
Kontakt: Sara.antar@sverigesfarmaceuter.se

Karolina Andersson-Sundell
Kontakt: Karolina-Sundell.Andersson@sverigesfarmaceuter.se