Valberedning

Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda till förbundets centrala poster.  Valberedningen studerar kontinuerligt det som händer i förbundet, hur förbundet utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen.

Valberedning 2018-2020

Ordförande, Carin Svensson
Kontakt: Carin.Svensson@sverigesfarmaceuter.se 

Ledamöter:
Magnus Ljungquist
Kontakt: Magnus.Ljungquist@sverigesfarmaceuter.se

Zandra Gidlöf
Kontakt: Zandra.Gidlof@sverigesfarmaceuter.se

Sara Antar
Kontakt: Sara.antar@sverigesfarmaceuter.se

Karolina Andersson-Sundell
Kontakt: Karolina-Sundell.Andersson@sverigesfarmaceuter.se