Styrelsen för förbundets stiftelser

Förbundet förvaltar två stiftelser. Stiftelserna har en styrelse som beslutar om utdelning i enlighet med respektive stadga. Styrelsen för stiftelserna går igenom inkomna ansökningar och fattar beslut om eventuell utdelning, samt hur befintliga medel ska placeras för att ge god avkastning till respektive fond.

Styrelsen för förbundets stiftelser (Stiftelsen Sveriges Farmacevtiska Sällskap samt Nils och Karin Brunius fond) 2021-2022

 

Ledamöter:
Claes Jagensjö, 
Kontakt: claes.jagensjo@sverigesfarmaceuter.se 

Birgitta Davidson
Ulf Eriksson
Zandra Gidlöf
Annika Svedberg
Mats Wennberg

Suppleant:
Birgitta Elfsson