Styrelsen för förbundets stiftelser

Styrelsen för förbundets stiftelser (Stiftelsen Sveriges Farmacevtiska Sällskap samt Nils och Karin Brunius fond)

Claes Jagensjö, ordförande
Kontakt: claes.jagensjo@sverigesfarmaceuter.se 

Marie Gårdmark
Kontakt: marie.gardmark@sverigesfarmaceuter.se

Per Manell
Kontakt: per.manell@sverigesfarmaceuter.se 

Björn Södergård
Kontakt: bjorn.sodergard@sverigesfarmaceuter.se

Sari Frigård
Kontakt: sari.frigard@sverigesfarmaceuter.se 

Birgitta Davidson
Kontakt: birgitta.davidsson@sverigesfarmaceuter.se