Styrelsen för förbundets stiftelser

Förbundet förvaltar två stiftelser. Stiftelserna har en styrelse som beslutar om utdelning i enlighet med respektive stadga. Styrelsen för stiftelserna går igenom inkomna ansökningar och fattar beslut om eventuell utdelning, samt hur befintliga medel ska placeras för att ge god avkastning till respektive fond.

Styrelsen för förbundets stiftelser (Stiftelsen Sveriges Farmacevtiska Sällskap samt Nils och Karin Brunius fond)

 

Claes Jagensjö, ordförande
Kontakt: claes.jagensjo@sverigesfarmaceuter.se 

Marie Gårdmark
Kontakt: marie.gardmark@sverigesfarmaceuter.se

Per Manell
Kontakt: per.manell@sverigesfarmaceuter.se 

Björn Södergård
Kontakt: bjorn.sodergard@sverigesfarmaceuter.se

Sari Frigård
Kontakt: sari.frigard@sverigesfarmaceuter.se 

Birgitta Davidson
Kontakt: birgitta.davidsson@sverigesfarmaceuter.se