Styrelsen för förbundets stiftelser

Förbundet förvaltar två stiftelser. Stiftelserna har en styrelse som beslutar om utdelning i enlighet med respektive stadga. Styrelsen för stiftelserna går igenom inkomna ansökningar och fattar beslut om eventuell utdelning, samt hur befintliga medel ska placeras för att ge god avkastning till respektive fond.

Ny styrelse för stiftelserna ska tillsättas 25 september


Den 25 september är det fullmäktige. Inför fullmäktige kan du påverka genom att själv ställa upp till val för förbundets centrala poster, eller genom att nominera en kollega.

Till och med den 4 augusti kan du nominera till förbundsordförande, vice ordförande, valberedning, forum för etikfrågor, revisorer och styrelsen för förbundets stiftelser.

➡️ Läs mer och nominera här

Styrelsen för förbundets stiftelser (Stiftelsen Sveriges Farmacevtiska Sällskap samt Nils och Karin Brunius fond)

Claes Jagensjö, ordförande
Kontakt: claes.jagensjo@sverigesfarmaceuter.se 

Marie Gårdmark
Kontakt: marie.gardmark@sverigesfarmaceuter.se

Per Manell
Kontakt: per.manell@sverigesfarmaceuter.se 

Björn Södergård
Kontakt: bjorn.sodergard@sverigesfarmaceuter.se

Sari Frigård
Kontakt: sari.frigard@sverigesfarmaceuter.se 

Birgitta Davidson
Kontakt: birgitta.davidsson@sverigesfarmaceuter.se