Sektionsval 2022

Nu är sektionsvalet avslutat. De nya styrelserna tillträder den 1 juli för en mandatperiod om tre år.

Under våren har du som medlem i förbundet haft möjlighet att nominera de personer du vill se i din sektions styrelse. Sektionsstyrelserna är nu valda, läs mer under respektive länk.

Kandidater apotekssektionen
Kandidater offentligsektionen
Kandidater industrisektionen

Om förbundets sektioner 

Sveriges Farmaceuter är indelat i tre sektioner för yrkesverksamma medlemmar: apoteks-, industri- och offentlig, utifrån vilken bransch som medlemmarna jobbar inom. Därtill finns en sektion för förbundets studentmedlemmar. 

Varje sektion har en styrelse som beslutar sektionsspecifik verksamhetsinriktning. Ett engagemang i en av förbundets sektioner innebär en möjlighet att påverka vilka frågor förbundet ska driva för medlemmarna, både avtalsmässigt och professionsmässigt. Representanter från varje sektionsstyrelse sitter med som ledamöter i förbundsstyrelsen, för att därigenom bevaka sektionens intressen.

Här kan du läsa mer om de mål och visioner som respektive sektion har, och vad de arbetar med idag.
Apotekssektionen
Offentligsektionen
Industrisektionen

 

För att komma i kontakt med valberedningen, mejla till valberedningen@sverigesfarmaceuter.se.