Bli delegat i fullmäktige

Delegater i fullmäktige röstar om beslut som ska fattas, och representerar därigenom medlemmarna inom  sektionen.

Sektionsstyrelserna utser totalt 30 ordinarie delegater. Dessutom utses ytterligare 12 extradelegater som kliver in om de ordinarie skulle falla ifrån av något skäl. De 30 mandaten för delegaterna fördelas utifrån hur antalet medlemmar var fördelade den sista december året innan. Årets mandatfördelning ser du i tabellen nedan. 

Anmäl ditt intresse att bli delegat i förbundets digitala fullmäktige den 25 november 2023 till din sektion.

Sektion

Antal

Mandat

Kontakt till din sektion

Apoteksektionen

3647

16

karin.gummesson@sverigesfarmaceuter.se

Industrisektionen

1206

5

marianne.andersson@sverigesfarmaceuter.se

Offentligsektionen

1217

6

erik.andersson@sverigesfarmaceuter.se

Studentsektionen

607

3

josef.edelsvard@sverigesfarmaceuter.se