Skriv en motion

Driver Sveriges Farmaceuter rätt frågor? Vad borde förbundet ägna sig åt? Har du tankar kring detta är en motion till fullmäktige rätt sätt att påverka förbundets framtida inriktning. Under fullmäktige som är förbundets högsta beslutande organ, ges medlemmar möjlighet att påverka och inrikta förbundets verksamhet.

Skriv din motion här!

-

 Namn* 
 E-post* 
 Telefonnummer 
 Rubrik på motion* 
 Bakgrund till motion* 
 Förslag till beslut* 
 Godkännande/Signatur*
Jag godkänner härmed att min motion sparas och skickas vidare till min sektionsordförande.