Bli delegat i fullmäktige

Som delegat i fullmäktige får du rösta om beslut som ska fattas, och du representerar därigenom medlemmarna inom din sektion.

Sektionsstyrelserna utser totalt 30 ordinarie delegater. Dessutom utses ytterligare 10 extradelegater som kliver in om de ordinarie skulle falla ifrån av något skäl. De 30 mandaten för delegaterna fördelas utifrån hur antalet medlemmar var fördelade den sista december året innan. Årets mandatfördelning ser du i tabellen nedan. 

Sektion

Antal

Mandat

Kontakt till din sektionsordförande

Apoteksektionen

3823

17

karin.gummesson@sverigesfarmaceuter.se

Industrisektionen

1141

5

anders.vang.jensen@sverigesfarmaceuter.se

Offentligsektionen

1090

5

erik.andersson@sverigesfarmaceuter.se

Studentsektionen

792

3

jennifer.nilsson@sverigesfarmaceuter.se