Fullmäktige

Förbundet samlas sedan förra året till ordinarie fullmäktige varje år. Mötet ska välja ny styrelse och besluta om den övergripande inriktningen för förbundets verksamhet de kommande tre åren. Med start ordinarie fullmäktige 2022 kommer styrelse och övriga poster att väljas med en mandatperiod på tre år.

 

Fullmäktige – en viktig plattform för beslut

Vad ska Sveriges Farmaceuter ägna sig åt under det kommande året, och vad ska förbundets resurser – medlemmarnas avgifter – användas till? Det är grundläggande frågor när förbundet samlas för fullmäktige.

Årets fullmäktige kommer att genomföras den 25-26 november i Stockholm. I år ska fullmäktige välja ny styrelse och besluta om den övergripande inriktningen för förbundets verksamhet de kommande tre åren. De gångna tre årens verksamhet ska avrapporteras. Vidare ska fullmäktige se över arbetet med förbundets stadgar.

Här kan du läsa en sammanfattning av vilka beslut som fattades under fjolårets fullmäktige som genomfördes den 26-27 november.

Ditt förbundsmedlemskap – en möjlighet att påverka

Inför och under fullmäktige kan du som medlem bidra och därigenom påverka förbundets framtid.

Du kan skriva motioner och berätta vad du anser att förbundet bör fokusera på. Du kan även anmäla ditt intresse till din sektion, beroende på vilken bransch du jobbar inom (apotek, offentlig, industrin, eller student) och berätta att du önskar vara delegat och rösta om beslut på fullmäktige. 

Slutligen kan du påverka genom att själv ställa upp till val för förbundets centrala poster, eller genom att nominera en kollega.