Fullmäktige och extra fullmäktige

Fullmäktige – förbundets riksdag

Vad ska Sveriges Farmaceuter ägna sig åt det kommande året? Det är grundfrågan när förbundet samlas för Fullmäktige. Nästa fullmäktige genomförs hösten 2021.

Nedanstående punkter är exempel på frågor som Fullmäktige skulle kunna ta upp:

  • Hur ska förbundet se på farmaceutiska tjänster på apotek? Ska det kunna finansieras inom nuvarande ram, eller krävs det extra betalt för att dessa tjänster ska kunna utvecklas.

  • Vill förbundet utveckla en läkemedelsindustripolitisk plattform, eller räcker det med att jobba med villkoren för de industrianställda.

  • Bör antalet utbildningsplatser för farmaceuter öka, eller ska man hålla vid nuvarande antal för att vara säker på att utbildningskvalitén inte riskerar att sänkas.

  • Bör förbundet fortsätta sin satsning på kommunapotekare, samt att se till att farmaceuter inom landstingen får en mer självklar roll inom vårdkedjan, eller bör något annat prioriteras.

Det är också fullmäktiges sak att ta hand om förbundets organisatoriska frågor – se till att stadgarna är relevanta och stöttar förbundets verksamhet på ett bra sätt. Självklart ska även stadgarna se till så att förbundet leds utifrån en spårbar demokratisk förankringsprocess. Har du kloka tankar kring detta är det fritt att motionera även om det.