">

Fullmäktige

Förbundet samlas till ordinarie fullmäktige varje år och beslutar bland annat om den övergripande inriktningen för förbundets verksamhet.

Fullmäktige – en viktig plattform för beslut

Vad ska Sveriges Farmaceuter ägna sig åt under de kommande åren, och vad ska förbundets resurser – medlemmarnas avgifter – användas till? Det är grundläggande frågor när förbundet samlas för fullmäktige.

Fullmäktige 2023

Årets fullmäktige genomförs digitalt den 25 november. Mötets syfte är att granska förbundets och styrelsens verksamhet under den föregående mandatperioden, samt sätta riktlinjer och ekonomi för förbundets kommande period, genomföra eventuella val, med meraEn av huvudfrågorna är översynen av förbundets demokratiska organisation som ska presenteras. 

Läs mer om hur du kan påverka här

Fullmäktige 2022

Läs protokollet från fullmäktige 2022