Fullmäktige

Förbundet samlas till ordinarie fullmäktige varje år och beslutar bland annat om den övergripande inriktningen för förbundets verksamhet.

Fullmäktige – en viktig plattform för beslut

Vad ska Sveriges Farmaceuter ägna sig åt under de kommande åren, och vad ska förbundets resurser – medlemmarnas avgifter – användas till? Det är grundläggande frågor när förbundet samlas för fullmäktige.

Årets fullmäktige genomfördes den 25-26 november i Stockholm. Då valdes en ny styrelse och övriga centrala poster tillsattes. Dessutom beslutade fullmäktige om den övergripande inriktningen för förbundets verksamhet de kommande tre åren. De gångna tre årens verksamhet avrapporterades och en översyn av stadgarna gjordes. Inkommen motion om mandatfördelning drogs tillbaka efter en dialog, frågan kommer att ses över på nytt.  

Här kan du läsa en sammanfattning av vilka beslut som fattades fullmäktige 2022.