Fullmäktige

Med start 2021 kommer förbundet att samlas till ordinarie fullmäktige varje år, till skillnad från vartannat år som det var tidigare. Då kommer förbundets verksamhet för det kommande året att beslutas, samt fyllnadsval för att fylla eventuella poster som blivit tillgängliga, att genomföras. Med start ordinarie fullmäktige 2022 kommer styrelse och övriga poster att väljas med en mandatperiod på tre år till skillnad från två år som det är nu.

 

Fullmäktige – en viktig plattform för beslut

Vad ska Sveriges Farmaceuter ägna sig åt under det kommande året, och vad ska förbundets resurser – medlemmarnas avgifter – användas till? Det är grundläggande frågor när förbundet samlas för fullmäktige.

Nästa fullmäktige genomförs 26–27 november 2021 på Elite Palace Hotel i Stockholm.

Nedanstående punkter är exempel på frågor som fullmäktige skulle kunna ta upp:

  • Hur ska förbundets fokus under 2022 se ut.
  • Vilka frågor ska prioriteras för respektive medlemsgrupp.
  • Det åligger fullmäktige att ta hand om förbundets organisatoriska frågor – exempelvis se till att stadgarna är relevanta och stöttar förbundets verksamhet på ett bra sätt. Självklart ska även stadgarna säkerställa att förbundet leds utifrån en spårbar demokratisk förankringsprocess.

Ditt förbundsmedlemskap - en möjlighet att påverka

Inför och under fullmäktige kan du som medlem bidra och därigenom påverka förbundets framtid.

Du kan skriva motioner och berätta vad du anser att förbundet bör fokusera på. Du kan även anmäla ditt intresse till din sektion, beroende på vilken bransch du jobbar inom (apotek, offentlig, industrin, eller student) och berätta att du önskar vara delegat och rösta om beslut på fullmäktige. 

Slutligen kan du påverka genom att själv ställa upp till val för förbundets centrala poster, eller genom att nominera en kollega.