Fullmäktige

Förbundet samlas sedan förra året till ordinarie fullmäktige varje år. Mötet ska välja ny styrelse och besluta om den övergripande inriktningen för förbundets verksamhet de kommande tre åren. Med start ordinarie fullmäktige 2022 kommer styrelse och övriga poster att väljas med en mandatperiod på tre år.

Fullmäktige – en viktig plattform för beslut

Vad ska Sveriges Farmaceuter ägna sig åt under de kommande åren, och vad ska förbundets resurser – medlemmarnas avgifter – användas till? Det är grundläggande frågor när förbundet samlas för fullmäktige.

Årets fullmäktige genomfördes den 25-26 november i Stockholm. Då valdes en ny styrelse och övriga centrala poster tillsattes. Dessutom beslutade fullmäktige om den övergripande inriktningen för förbundets verksamhet de kommande tre åren. De gångna tre årens verksamhet avrapporterades och en översyn av stadgarna gjordes. Inkommen motion om mandatfördelning drogs tillbaka efter en dialog, frågan kommer att ses över på nytt.  

Här kan du läsa en sammanfattning av vilka beslut som fattades fullmäktige 2022.