Forum för etikfrågor

Forum för etikfrågor ska bestå av en ordförande och ledamöter från samtliga förbundets sektioner. Forumet fokuserar på utveckling och vägledning av etikfrågor inom alla medlemmars verksamhetsområden och fungerar som ett bollplank till medlemmar med etiska frågeställningar.

Nya ledamöter för Forum för etikfrågor ska tillsättas 25 september


Den 25 september är det fullmäktige. Inför fullmäktige kan du påverka genom att själv ställa upp till val för förbundets centrala poster, eller genom att nominera en kollega.

Till och med den 4 augusti kan du nominera till förbundsordförande, vice ordförande, valberedning, forum för etikfrågor, revisorer och styrelsen för förbundets stiftelser.

➡️ Läs mer och nominera här

Ledamöter i Forum för etikfrågor

Kristin Wisell

Erik Fredholm

Annmargret Tallberg

Erik Andersson

Emelie Lefvert,

Katarina Ahlskog

Elna Korsbaek Andersen

Läs om Forum för etikfrågor här