Forum för etikfrågor

Forum för etikfrågor ska bestå av en ordförande och ledamöter från samtliga förbundets sektioner. Forumet fokuserar på utveckling och vägledning av etikfrågor inom alla medlemmars verksamhetsområden och fungerar som ett bollplank till medlemmar med etiska frågeställningar.

Forum för etikfrågor

 

Ordförande

Erik Fredholm 

Ledamöter

Kristin Wisell
Thony Björk
Emelie Lefvert
Katarina Ahlskog
Eva Einarsson
Clary Holtendal

Läs om Forum för etikfrågor här