Forum för etikfrågor

Forum för etikfrågor ska bestå av en ordförande och ledamöter från samtliga förbundets sektioner. Forumet fokuserar på utveckling och vägledning av etikfrågor inom alla medlemmars verksamhetsområden och fungerar som ett bollplank till medlemmar med etiska frågeställningar.

Ledamöter i Forum för etikfrågor

Erik Fredholm (Ordförande)

Kristin Wisell

Thony Björk

Emelie Lefvert

Katarina Ahlskog

Eva Einarsson

Clary Holtendal

Läs om Forum för etikfrågor här