Förtroendevalda revisorer

Revisorerna är medlemmarnas ombud och granskar styrelsens arbete. Syftet är att se till så att stadgar och regler följs, men också att ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas. Revisorerna har en viktig roll i att bevaka att förbundet sköts väl och de ägnar sig åt både ekonomisk revision, samt så kallad förvaltningsrevision.

Nya revisorer ska tillsättas 25 september

Den 25 september är det fullmäktige. Inför fullmäktige kan du påverka genom att själv ställa upp till val för förbundets centrala poster, eller genom att nominera en kollega.

Till och med den 4 augusti kan du nominera till förbundsordförande, vice ordförande, valberedning, forum för etikfrågor, revisorer och styrelsen för förbundets stiftelser.

➡️ Läs mer och nominera här

Revisorer 2018-2020

Ordinarie:  
Thony Björk, thony.bjork@sverigesfarmaceuter.se 
Eva Långström-Einarsson, Eva.Langstrom.Einarsson@sverigesfarmaceuter.se 

Suppleanter:   
Birgitta Berntsson
Jonatan Alvén