Förbundets förtroendeorganisation

Sveriges Farmaceuters fyra sektioner inriktar förbundets branschvisa frågor. Verksamheten hålls samman av förbundsstyrelsen och är det forum där helheten beslutas mellan fullmäktige som anordnas årligen från och med 2021.

Förtroendeorganisationens uppbyggnad

Förbundets kärna är medlemmarna. Medlemmarna har möjlighet att samlas i lokalföreningar på sitt företag eller sin myndighet. Lokalföreningarna arbetar lokalt på arbetsplatserna för medlemmarnas bästa, i att stötta arbetsplatsen och dess utveckling samt att tillse så att lagar och kollektivavtal följs. 

Nivån därefter är sektionen. Sveriges Farmaceuter bygger på fyra sektioner: apotekssektionen, industrisektionen, offentligsektionen och studentsektionen. Sektionerna samlar alla lokalföreningar, representerar medlemmarna och är samlingspunkter för de branschvisa frågorna, både fackligt och professionsmässigt.

Alla sektioner finns representerade i förbundsstyrelsen. Mellan fullmäktige är det förbundsstyrelsen som håller ihop verksamheten och fattar beslut om helheten. Förbundsstyrelsen väljs av fullmäktige.

Nytt från och med 2021

Med start 2021 kommer förbundet att samlas till ordinarie fullmäktige varje år, till skillnad från vartannat tidigare. Då kommer förbundets verksamhet för det kommande året att beslutas, samt fyllnadsval för att fylla eventuella poster som blivit tillgängliga, att genomföras. Med start ordinarie fullmäktige 2022 kommer styrelse och övriga poster att väljas med en mandatperiod på tre år till skillnad från två år som nu.