">

Central valberedning

Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda till förbundets centrala poster. Valberedningen studerar kontinuerligt det som händer i förbundet, hur förbundet utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen.

Central valberedning 2022-2025 

Kontakt 

valberedningen@sverigesfarmaceuter.se

Ordförande

Hanna Rickberg
Industrisektionen och offentligsektionen
hanna.rickberg@sverigesfarmaceuter.se

Ledamöter

Maria Kvist
Studentsektionen

Jenny Theander
Apotekssektionen

Linda Briones Rosenquist
Industrisektionen 


Här kan du som är inloggad se instruktioner för valberedningen som antogs av fullmäktige 2022. Logga in här