">

Forum för etikfrågor

Forum för etikfrågor ska bestå av en ordförande och ledamöter från samtliga förbundets sektioner. Forumet fokuserar på utveckling och vägledning av etikfrågor inom alla medlemmars verksamhetsområden och fungerar som ett bollplank till medlemmar med etiska frågeställningar.

Forum för etikfrågor

 

Förbundsstyrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som ska fortsätta arbetet med en översyn av forumet. 

Läs om Forum för etikfrågor här