">

Förtroendevalda revisorer

Revisorerna är medlemmarnas ombud och granskar styrelsens arbete. Syftet är att se till att stadgar och regler följs, men också att ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas. Revisorerna har en viktig roll i att bevaka att förbundet sköts väl; de ägnar sig åt både ekonomisk revision och förvaltningsrevision.

Revisorer 2022-2025

Ordinarie

Per Boström, per.bostrom@sverigesfarmaceuter.se 
Carin Svensson, carin.svensson@sverigesfarmaceuter.se 

Suppleanter 

Mikael Svensson, offentligsektionen
Catharina Carlquist, apotekssektionen

Auktoriserad revisor och autoriserad revisorsuppleant
EY (Ernst&Young AB)