Förbundets centrala poster

Förbundets centrala poster väljs vid fullmäktige. På denna sida ser du vilka de centrala posterna är, och vad de respektive posterna har för uppgifter. Här hittar du även formuläret där du kan nominera till de centrala posterna inför fullmäktige i höst.

Inför fullmäktige kan du som medlem i förbundet nominera den eller de som du vill se på förbundets centrala poster, men för att inkomna förslag ska kunna behandlas bör ditt förslag skickas senast den 1 oktober. Valberedningen kommer sedan att föreslå vilka av de nominerade som de rekommenderar till posterna. Själva valet sker under fullmäktige den 25–26 november. Posterna tillsätts för en mandatperiod om tre år.

För att nominera din kandidat fyller du i formuläret som finns längst ner på denna sida. Du kan nominera en eller flera personer, och du kan även nominera dig själv. Om du vill nominera flera personer behöver du skicka in en ny nominering för varje person. Det är endast valberedningen som kan se dina nomineringar.

Här kan du läsa om förbundets centrala poster

 

Nomineringsformulär

Fält som är markerade med * är obligatoriska och måste ifyllas för att du ska kunna skicka en nominering. Du kan endast nominera till en post per ifyllt formulär. 

Mitt namn *
Min e-post *
Jag nominerar (kandidatens namn)... *
Till följande uppdrag...*
Motivering (max 175 tecken) *
Kandidatens arbetsplats *
Kandidatens e-post *
Kandidaten känner till min nominering *