">

Årsmöte och val

Den 15 maj ska en ny styrelse för Sveriges Farmaceuters studentsektion utses på ett årsmöte. Du kan nominera de kandidater som du vill ska representera dig och andra farmacistudenter inom förbundet både inför och under mötet.

Studentsektionens styrelse hanterar nationella frågor som rör studenternas framtida arbetsmarknad och deras situation under studietiden. Styrelsen strävar efter bättre förhållanden för studenterna på de olika lärosäten i Sverige.

Studentsektionens centrala styrelse består av en ordförande och minst fyra ledamöter som väljs på ett årsmöte varje år. Varje lärosäte med en farmaceutisk grundutbildning har rätt att finnas representerad i studentsektionens styrelse. Studentsektionens ordförande sitter även med i förbundsstyrelsen, således finns studenternas åsikter representerade i förbundets högsta ledning.

Studentsektionen möts för närvarande digitalt cirka tre till fyra gånger per termin. På mötena diskuterar styrelsen exempelvis vilka frågor som ska drivas, hur sektionens arbete skall synliggöras, utgör en remissinstans till förbundsstyrelsen, planering för FramtidsFarmaceuterna (en examensstudenthelg). 

Nominera

Vill du nominera dig själv eller någon driven student till studentsektionens styrelse 2023-2024? Mejla ditt förslag till valberedningen@sverigesfarmaceuter.se senast den 14 maj och ange "Nominering student" i ämnesfältet. Följande information behövs:

  1. Namn på den nominerade
  2. Lärosäte, program och termin
  3. Kontaktuppgifter till den nominerade (e-post/telefonnummer)
  4. Post/posterna som du nominerar till (ordförande, vice ordförande eller ledamot)
  5. En kort motivering

Du kan även nominera kandidater direkt under årsmötet.

Val av ny styrelse

Studentsektionens styrelse röstas fram av studentmedlemmar under ett årsmöte som i år infaller den 15 maj klockan 18:00-20:00. Mötet anordnas i år digitalt. Alla studentmedlemmar i Sveriges Farmaceuter är välkomna på mötet, och tillsammans röstar vi fram den nya studentsektionsstyrelsen.

Delta vid mötet via följande länk: Årsmöte den 15 maj, 18:00-20:00