">

Studentsektionen

Studentsektionen drivs av studenter för studenter. Vi finns på de orter där de farmaceutiska utbildningarna finns.

Du som studerar och är medlem i Sveriges Farmaceuter tillhör automatiskt Studentsektionen. Studentsektionen representerar apotekar- och receptariestudenter vid alla lärosäten som tillhandahåller en farmaceutisk utbildning: Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet (Kalmar) och Malmö universitet. 

Styrelseval sker en gång varje år på ett centralt årsmöte för den centrala styrelsen där alla studentmedlemmar är inbjudna.

Studentsektionen mål och vision

Studentsektionens styrelse hanterar nationella frågor så som arbetet med en hög utbildningskvalité eller studenters situation på farmaceututbildningarna och deras framtida arbetsmarknad. 

Om studentsektionens styrelse

Studentsektionens centrala styrelse består av en ordförande och (minst fyra) ledamöter som väljs på ett årsmöte varje år. Varje lärosäte med en farmaceutisk grundutbildning har rätt att finnas representerad i studentsektionens styrelse. Studentsektionens ordförande sitter även med i förbundsstyrelsen, således finns studenternas åsikter representerade i förbundets högsta ledning.

Ledamöter från studentsektionens styrelse har möjlighet att medverka på Saco studentråds evenemang när dessa hålls, och en person i styrelsen utses till kontaktperson mot Saco studentråd och medverkar på studentrådets evenemang.

Studentsektionens styrelse anordnar årligen ett evenemang för examensstudenter, "FramtidsFarmaceuterna". Styrelsen planerar, genomför och utvärderar evenemanget. 

Studentsektionens styrelse 

Under studentsektionens årsmöte den 8 maj 2022 valdes en ny styrelse för kommande mandatperiod. Posten som ordförande har ännu ej valts. För att komma i kontakt med styrelsen, mejla: studentsektionen@sverigesfarmaceuter.se.

Styrelsemedlemmar 2023-2014

Josef Edelsvärd, ordförande, representant i förbundsstyrelsen

Elvis Björk Porsbjer, vice ordförande, ersättare till förbundsstyrelsen

Isabella Marchini, sekreterare 

Kathrin Svensson, Saco representant