">

Offentligsektionens styrelse

Offentligsektionens styrelse för perioden 2022-2025

Erik Andersson
Ordförande
erik.g.andersson@regionsormland.se 

Facklig erfarenhet: Från lokalt skyddsombud till ordförande för Kronans akademikerförening till att nu ha suttit 2 år som ordförande för offentligsektionen.

Facklig fråga jag brinner extra för: Vikten av att ingångna avtal följs av båda parter för att skapa en trygg arbetsplats med gemensamt förtroende.

Professionsfråga jag brinner extra för: Att skapa tydliga yrkesroller och karriärvägar för farmaceuter inom regioner, stat och universitet.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 10 år

Arbetar idag: Klinisk apotekare, Region Sörmland

Pia Seidel
Ledamot

Facklig erfarenhet: Ledamot i offentligsektionen under många år (även som ordförande ett par år). Har representerat offentligsektionen i förbundsstyrelsen samt varit lokalfackligt engagerad på Region Västerbotten.

Facklig fråga jag brinner extra för: Lön, arbetsmiljö och anställningstrygghet. Det var anledningen till att jag själv gick med för 25 år sedan. Kopplingen mellan lön och vilken roll (arbetsuppgifter och kompetens) man har, något som är nära kopplat till FRIHSK-projektet.

Professionsfråga jag brinner extra för: Att se över vilket värde Sveriges Farmaceuter kan ha för alla receptarier och apotekare som är anställda på universitet och högskolor då många nog är (dubbel-) anslutna till SULF.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 20 år

Arbetar idag: Universitetsadjunkt i farmaci, Umeå universitet.

Simon Tekmen
Ledamot

Facklig erfarenhet: Lokalt förtroendevald, klubbstyrelse SFA Saco-förening, Region Sörmland.

Facklig fråga jag brinner extra för: Jag brinner extra för att bygga en karriär och lönestruktur inom regionen. Lojalitet och kompetensutveckling ska löna sig och regionen får behålla sina erfarna anställda som inte känner de behöver byta jobb för att öka sin lön.  

Professionsfråga jag brinner extra för: Likt svaret ovan, att vi får till en karriärstruktur som är gynnsam för vår profession. Första steget är taget nu när vi äntligen har lanserat FRIHSK-ramverket. Nu får vi lokala förtroendevalda jobba för att ramverket används i praktiken.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 4 år

Arbetar idag: Klinisk apotekare, Läkemedelcentrum i Region Sörmland.

Celina Sving
Ledamot

Facklig erfarenhet: Länge aktiv inom Sveriges Farmaceuters offentligsektion både lokalt och centralt. Samordnar FRIHSK-projektet, där vi arbetar med farmaceuters roller inom hälso- och sjukvården.

Facklig fråga jag brinner extra för: Jag brinner för att säkerställa rätt farmaceutisk kompetens på rätt plats, till nytta för patienter och samhälle. För att nå detta behövs en sund tjänstestruktur, god löneutveckling och arbetsmiljö, samt utbildningar som möter framtidens farmaceutiska kompetensbehov.

Professionsfråga jag brinner extra för: Se ovan. För mig är fack- och professionsfrågor två sidor av samma mynt.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 14 år

Arbetar idag: It-handläggare samt doktorand, Region Uppsala.

Matilda Söderberg
Ledamot

Facklig erfarenhet: Ordförande Sveriges Farmaceuters Saco-förening på Danderyds sjukhus. 

Facklig fråga jag brinner extra för: Utbildning ska löna sig! Vi farmaceuter inom offentligsektionen har viktiga uppdrag inom sjukvård, myndigheter med mera. Det behövs bättre möjligheter till löneutveckling och karriärutveckling.  

Professionsfråga jag brinner extra för: Regionerna är stora och växande arbetsgivare och det är viktigt för vår professionsutveckling med tydlighet kring våra olika roller och kompetenser. Rätt kompetens på rätt plats!  

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 7 år

Arbetar idag: Klinisk farmaceut, Danderyds sjukhus.  

Christina Ljungberg Persson
Ledamot

Facklig erfarenhet: Har varit med i Sveriges Farmaceuter sedan jag var student. Har suttit i offentligsektionens styrelse den senaste mandatperioden och i förbundsstyrelsen senaste året.

Facklig fråga jag brinner extra för: Inom akademin förekommer många korta anställningar såsom projektanställningar, tryggare anställningsformer skulle öka chanserna till att fler vill stanna inom akademin när det blir dags att bilda familj, ta bostadslån etc. Det är viktigt att kompetenta medarbetare tas tillvara.

Professionsfråga jag brinner extra för: Det farmaceutiska perspektivet är viktigt där beslut fattas. Farmaceuter ska sitta i ledningsgrupper där farmaceuter är anställda och vara med och styra innehåll i farmaciutbildningarna.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 20 år

Arbetar idag: Universitetslektor, Göteborgs universitet 

Malin Zaar
Ledamot

Facklig erfarenhet: Jag har arbetat fackligt lokalt på både apotek och på UMC, där jag nu är ordförande för den lokala Saco-S-föreningen.

Facklig fråga jag brinner extra för: Arbetsmiljöfrågor, framför allt den psykosociala eftersom det är viktigt att människor känner sig trygga på sina arbetsplatser! Det är också intressant att lyfta de många olika yrkesroller farmaceuter kan ha.

Professionsfråga jag brinner extra för: Att det ska finnas möjligheter för utveckling och lärande under hela ens arbetsliv, både formell kompetensutveckling och annan mer personlig där man får möjlighet att vidareutveckla mjukare kompetenser och intressen.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 29 år

Arbetar idag: Test Manager (Testledare), Uppsala Monitoring Centre/WHO.

Rana Sager
Ledamot

Facklig erfarenhet: Ordförande för SF lokalförening i Region Skåne sedan 2020. Ledamot i SACO-rådet Region Skåne sedan 2017.

Facklig fråga jag brinner extra för: Att lyfta fram farmaceuternas röst och synlighet inom vården där vår profession gör väldigt stor nytta och även utveckla vår profession och roll inom regionerna. Löneutvecklingen kan även förbättras avsevärt.  

Professionsfråga jag brinner extra för: Jag vill se tydligare karriärvägar och större möjligheter att utvecklas för farmaceuter. Jämfört med övriga länder i Europa och globalt ligger Sverige efter med våra professionsfrågor och utveckling och även lön.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 12 år

Arbetar idag: Avdelningsfarmaceut, Skånes Universitetssjukhus Lund, Internmedicin​ och Akutsjukvård.

Sonny Larsson
Ledamot

Facklig erfarenhet: Invald i förbundsstyrelsen som ersättare från offentligsektionen vid fullmäktige 2021.

Facklig fråga jag brinner extra för: De professionella rollerna, kontinuerlig kompetensutveckling och god arbetsmiljö.

Professionsfråga jag brinner extra för: Den farmaceutiska kompetensen - vilken grundkompetens ska farmaceuten ha och hur kan vi utveckla och bevara kompetens genom vårt yrkesliv.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 21 år

Arbetar idag: Medicinsk utredare, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.