">

Offentligsektionen

Offentligsektionens medlemmar är anställda inom stat, regioner och kommuner. Sektionen har ungefär 1000 medlemmar. Inom staten är myndigheter, universitet och högskolor de största arbetsgivarna för farmaceuter.

Aktuellt inom offentligsektionen

Just nu arbetar vi bland annat med att definiera yrkesroller inom hälso- och sjukvården, i samarbete med sektionen för sjukvårdsfarmaci på Apotekarsociteten. Vi fokuserar även på frågor kring lön och arbetsmiljö. Gällande lön så arbetar vi för förbättrad statistik, för att ge bättre underlag inför löneförhandling för våra medlemmar. Vi arbetar även för att arbetsmiljön för offentliganställda apotekare och receptarier ska kartläggas.

Om offentligsektionens styrelse

Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad, med undantag för sommarmånaderna. Eftersom styrelsens medlemmar är utspridda över landet arbetar vi framförallt med telefonmöten och avstämningar per mejl. Ett par gånger per år har vi heldagsmöten där vi ses och planerar styrelsens verksamhet och diskuterar mer omfattande frågeställningar. Liksom andra sektioner är offentligsektionen representerad i förbundsstyrelsen. Sektionen deltar också i olika arbetsgrupper inom förbundet.

Offentligsektionens styrelse för perioden 2020-2025