">

Industrisektionens styrelse

Industrisektionens styrelse för perioden 2022-2025

Claes Jagensjö
Ordförande
claes.jagensjo@sverigesfarmaceuter.se

Facklig erfarenhet: Har suttit i förbundsstyrelsen mellan åren 2012–2018 och varit aktiv i industrisektionen som ledamot sedan 2016.

Facklig fråga jag brinner extra för: En större transparens vad gäller löner, semester och andra förmåner för industrianställda. En bättre transparens bidrar till att nivåerna ökar anser jag.

Professionsfråga jag brinner extra för: Att öka kunskapen och intresset bland farmaceuter för alla de olika arbetsuppgifter som finns inom biotech och läkemedelsindustrin för farmaceuter.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 30 år

Arbetar idag: Konsult inom kliniska prövningar, Jagensjö Pharma Consulting.

Marianne Andersson
Ledamot

Facklig erfarenhet: Skyddsombud, Apoteket AB; Klubbordförande för AF i Mölndal.

Facklig fråga jag brinner extra för: Många industrifarmaceuter jobbar i en global miljö där svensk arbetslagstiftning ibland uppfattas som ett hinder för anställning. Viktigt att verka för att visa på fördelarna med inflytande i stället.

Professionsfråga jag brinner extra för: Med sin breda utbildning kan farmaceuten ta många olika roller inom läkemedelsindustrin. Viktig att det blir tydligt både för farmaceuterna själva och potentiella arbetsgivare. Detta kan förbundet bli bättre på att jobba för.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 35 år

Arbetar idag: Regulatory Affairs, AstraZeneca R&D, Mölndal.

Roger Tameh
Ledamot

Facklig erfarenhet: Ordförande för akademikerföreningen under 1 år. I industrisektionen i minst 2 år.

Facklig fråga jag brinner extra för: Rättvis arbetsmiljö till alla farmaceuter och hitta lösningar att motverka stress som är en ny negativ trend på många arbetsplatser.

Professionsfråga jag brinner extra för: Att konstant utvecklas samt att se över alla karriärmöjligheter vi har som farmaceuter. The sky is the limit.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 6 år

Arbetar idag: Remote Account Manager, Takeda.

Parshin Saadatirad
Ledamot

Facklig erfarenhet: Facklig erfarenhet sedan studenttiden, tidigt 2000-tal.

Facklig fråga jag brinner extra för: Arbetsmöjligheter, arbetsmiljö och rätt löner och förmåner.

Professionsfråga jag brinner extra för: Bättre status för apotekare i samhället och arbetslivet. Tycker att vi är dåliga på att synas och höras när och där vi borde ha en självklar plats och roll.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 12 år

Arbetar idag: Strategic Pricing Manager, Viatris.

Shahpar Ghobadi
Ledamot

Facklig erfarenhet: Ordförande för akademikerföreningen på läkemedelsföretaget Sever Pharma Solution i Malmö. Styrelseledamot i över 20 år, på AstraZeneca och Sever Pharma Solution. 

Facklig fråga jag brinner extra för: Att lyssna på våra medlemmar och driva frågor som de tycker är viktiga. 

Professionsfråga jag brinner extra för: Farmaceuter är en stor och värdefull tillgång för samhället.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 8 år

Arbetar idag: Senior Development Scientist, Sever Pharma Solution.

Malena Olofsson Stalby
Ledamot

Facklig erfarenhet: Jag har suttit i fyra år i styrelsen för akademikerföreningen Södertälje på AstraZeneca varav ett år som ordförande för klubben.

Facklig fråga jag brinner extra för: Jag vill att arbetsplatsen ska vara inkluderande och att man ska ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Jag anser även att utbildning ska löna sig.

Professionsfråga jag brinner extra för: Att lyfta fram farmaceuters breda kompetens och se till att den tas till vara inom industrin.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 10 år

Arbtetar idag: Ordinarie roll är senior kvalitetsvärderare, sedan ett år heltid fackligt, AstraZeneca Södertälje.

Agnieszka Madej
Ledamot

Facklig erfarenhet: Suttit som ordförande i akademikerföreningen på Apotea i 3 år och även som ledamot i apotekssektionens styrelse.

Facklig fråga jag brinner extra för: Hybrid arbetsplats: ska vi jobba hemma, på kontoret eller får vi välja?

Professionsfråga jag brinner extra för: Det är viktigt att visa vad farmaceuter kan bidra med oavsett vilket område vi jobbar inom.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 13 år

Arbetar idag: Konsult, AFRY.

Hélène Blid Söderlund 
Ledamot

Facklig erfarenhet: Ej tidigare facklig erfarenhet.

Facklig fråga jag brinner extra för: Se Professionsfråga.

Professionsfråga jag brinner extra för: Informera farmaceuter om industrins professionsmöjligheter och inspirera till att våga sig på branschbyte till industrin. Stödja förbundet i industrifrågor avseende OTC-läkemedel och övriga egenvårdsprodukter, samt frågor gällande läkemedel i miljön (PiE).

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 14 år

Arbetar idag: Regulatory Affairs Manager, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.