Industrisektionen

Medlemmarna inom Industrisektionen finns på hundratals olika företag; alltifrån stora globala läkemedelsföretag ”Big Pharma” till nystartade mindre företag. Företagen finns i hela värdekedjan för läkemedelsutveckling, från tidig forskning och utveckling till marknad.

Industrisektionens mål och vision

Sektionens mål är samma som förbundets övergripande mål. Sektionens arbete fokuserar främst på att synliggöra allt det som en apotekare och receptarie kan arbeta med i industrin. Dessutom vill vi skapa bra mötesplatser för våra industrimedlemmar, såsom Industrifarmaceutiskt möte som anordnas årligen av industrisektionen.

Om industrisektionens styrelse

Styrelsens medlemmar arbetar inom olika delar av läkemedelsvärdekedjan; forskning och utveckling, regulatory, kvalitet, försäljning, hälsoekonomi och klinisk prövning.

Styrelsens uppgifter

  • Arrangerar mötesplatser för sektionens medlemmar
  • Verkar för att förbundet driver industrifrågor, agerar sakkunnig gentemot kansliet
  • Stödjer förbundet med att bevaka händelser inom life science-branschen.
  • Medverkar när förbundet svarar på remisser
  • Arbetar för att tydliggöra och synliggöra den mångfald av arbetsuppgifter en apotekare och receptarie kan ha, externt mot life science-branschen och internt, till exempel mot studenter. Sektionen arbetar med att ta fram ett informationsmaterial kring detta. 

Industrisektionens styrelsen för perioden 2018-2020

Ordförande
Tuulikki Lindmark, Head of  Pharmaceutical Development, Disruptive Materials AB, Uppsala
tuulikki.lindmark@sverigesfarmaceuter.se

Ledamöter
Per Boström, Hälsoekonom/Market access

Claes Jagensjö, Senior Consultant, Clinical Research, Jagensjö Pharma Consulting, Stockholm

Marianne Andersson, Regulatory Affairs, AstraZeneca R&D, Göteborg

Parshin Saadatirad, Market access, Mylan AB, Stockholm

Mercedeh Wiggh, Marknadsavdelningen, Novartis AB, Stockholm

Helena Tornberg, Chef föreningssupport, Apotekarsocieteten, Uppsala

Adjungerade:
Lars Frederiksen, Regional Head of Quality & Regulatory Affairs and Operation, Region Middle East and East Europe, Linde Healthcare (AGA), Stockholm

Roger Tameh, Quality Assurance, Mylan, Stockholm

Kontakt industrisektionen

Du når enklast industrisektionen genom ordförande Tuulikki Lindmark. 

Vi uppmuntrar engagemang!

Vill du engagera dig i industrisektionen och de frågor vi driver? Välkommen att höra av dig. Alla idéer och synpunkter är välkomna även om du inte direkt vill engagera dig.

Ett exempel på engagemang är att agera ”remiss-instans” det vill säga där du utifrån din specifika kompetens kan bistå oss i industrisektionen. Det händer ofta att myndigheter vill få feedback från Sveriges Farmaceuter i frågor som rör läkemedel.