">

Förbundsstyrelse för Sveriges Farmaceuter 2022-2025

Presidium

Agnieszka Madej, ordförande
agnieszka.madej@sverigesfarmaceuter.se 

Helene Rosvall, vice ordförande
helene.rosvall@sverigesfarmaceuter.se

Kristina Maté, andre vice ordförande
kristina.mate@sverigesfarmaceuter.se


Ledamöter

Sofia Kälvemark Sporrong, ledamot offentligsektionen
sofia.kalvemark.sporrong@sverigesfarmaceuter.se

Marianne Andersson, ledamot industrisektionen
marianne.andersson@sverigesfarmaceuter.se

Frida König, ledamot apotekssektionen
frida.konig@sverigesfarmaceuter.se 

Josef Edelsvärt, ledamot studentsektionen
studentsektionen@sverigesfarmaceuter.se

 

Personliga ersättare

Sonny Larsson, personlig ersättare för andre vice ordförande

Christina Ljungberg Persson, personlig ersättare, ledamot offentligsektionen

Gustav Ålander, personlig ersättare, ledamot apotekssektionen

Shahpar Ghobadi, personlig ersättare, ledamot industrisektionen

Elvis Porsbjer, personlig ersättare ledamot studentsektionen