Förbundsstyrelse för Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuters styrelse valdes på fullmäktige och har medlemmarnas mandat att styra förbundet till fullmäktige 2020.

Förbundsstyrelse

Ulf Janzon, ordförande
ulf.janzon@sverigesfarmaceuter.se 

Lisa Ekstrand, vice ordförande
lisa.ekstrand@sverigesfarmaceuter.se

 Inger Näsman, andra vice ordförande
inger.nasman@sverigesfarmaceuter.se

Anna Montgomery, ersättare för andra vice ordförande
anna.montgomery@sverigesfarmaceuter.se

Celina Sving, ledamot offentligsektionen
Celina.sving@sverigesfarmaceuter.se

Tuulikki Lindmark, ledamot Industrisektionen
tuulikki.lindmark@sverigesfarmaceuter.se

Karin Gummesson, apotekssektionen
karin.gummesson@sverigesfarmaceuter.se 

Sara Joher, ledamot studentsektionen
sara.joher@sverigesfarmaceuter.se

Pia Seidel, suppleant offentligsektionen
pia.seidel@sverigesfarmaceuter.se

Marianne Andersson, suppleant industrisektionen
marianne.andersson@sverigesfarmaceuter.se

Frida König, suppleant apotekssektionen
frida.konig@sverigesfarmaceuter.se

Ladan Hassan, suppleant studentsektionen