Förbundsstyrelse för Sveriges Farmaceuter 2021-2022

Presidium

Sandra Jonsson, ordförande
sandra.jonsson@sverigesfarmaceuter.se 

Sofia Kälvemark Sporrong, vice ordförande
sofia.kalvemark.sporrong@sverigesfarmaceuter.se

Helene Rosvall, andre vice ordförande
helene.rosvall@sverigesfarmaceuter.se


Ledamöter

Christina Ljungberg Persson, ledamot offentligsektionen
christina.ljungberg@sverigesfarmaceuter.se

Marianne Andersson, ledamot industrisektionen
marianne.andersson@sverigesfarmaceuter.se

Karin Gummesson, ledamot apotekssektionen
karin.gummesson@sverigesfarmaceuter.se 

Jennifer Nilsson, ledamot studentsektionen
jennifer.nilsson@sverigesfarmaceuter.se

 

Personliga ersättare


Kristina Maté, personlig ersättare för andre vice ordförande

Sonny Larsson, personlig ersättare, ledamot offentligsektionen

Frida König, personlig ersättare, ledamot apotekssektionen

Shahpar Ghobadi, personlig ersättare, ledamot industrisektionen

Haidar Al Abed, personlig ersättare ledamot studentsektionen