Förbundsstyrelse för Sveriges Farmaceuter 2021-2022

Presidium
Sandra Jonsson, ordförande
sandra.jonsson@sverigesfarmaceuter.se 

Sofia Kälvemark Sporrong, vice ordförande
sofia.kalvemark.sporrong@sverigesfarmaceuter.se

Helene Rosvall, andre vice ordförande
helene.rosvall@sverigesfarmaceuter.se

Ledamöter
Vakant, ledamot offentligsektionen

Marianne Andersson,
ledamot industrisektionen
marianne.andersson@sverigesfarmaceuter.se

Karin Gummesson, ledamot apotekssektionen
karin.gummesson@sverigesfarmaceuter.se 

Jennifer Nilsson, ledamot studentsektionen
jennifer.nilsson@sverigesfarmaceuter.se

Personliga ersättare
Kristina Maté, personlig ersättare för andre vice ordförande

Erik Andersson, personlig ersättare, ledamot offentligsektionen

Frida König,
personlig ersättare, ledamot apotekssektionen

Anders Vang Jensen,
personlig ersättare, ledamot industrisektionen

Haidar Al Abed,
personlig ersättare ledamot studentsektionen