Förbundsstyrelse för Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuters styrelse valdes på fullmäktige och har medlemmarnas mandat att styra förbundet till fullmäktige 2020.

Förbundsstyrelse

Ulf Janzon, ordförande
ulf.janzon@sverigesfarmaceuter.se 

Lisa Ekstrand, vice ordförande
lisa.ekstrand@sverigesfarmaceuter.se

Inger Näsman, andra vice ordförande
inger.nasman@sverigesfarmaceuter.se

Pia Frisk, ersättare för andra vice ordförande
pia.frisk@sverigesfarmaceuter.se

Celina Sving, ledamot offentligsektionen
Celina.sving@sverigesfarmaceuter.se

Tuulikki Lindmark, ledamot Industrisektionen
tuulikki.lindmark@sverigesfarmaceuter.se

Karin Gummesson, ledamot apotekssektionen
karin.gummesson@sverigesfarmaceuter.se 

Sara Joher, ledamot studentsektionen
sara.joher@sverigesfarmaceuter.se

Simon Tekmen, suppleant offentligsektionen
simon.tekmen@sverigesfarmaceuter.se

Marianne Andersson, suppleant industrisektionen
marianne.andersson@sverigesfarmaceuter.se

Sandra Jonsson, suppleant apotekssektionen
sandra.jonsson@sverigesfarmaceuter.se

Ladan Hassan, suppleant studentsektionen