">

Apotekssektionens styrelse

Apotekssektionens styrelse för perioden 2022-2025

Karin Gummesson
Ordförande
karin.gummesson@sverigesfarmaceuter.se

 

Facklig erfarenhet: Veteran, både från monopolets tid och efter omregleringen. Är idag ordförande för Akademikerföreningen Apotek Hjärtat och avgående ordförande för apotekssektionen.

Facklig fråga jag brinner extra för: Arbeta för att få en bra arbetsmiljö på företagen i apoteksbranschen där vi som farmaceuter har möjlighet att ge god läkemedelsservice och utvecklas i vår roll.

Professionsfråga jag brinner extra för: Synliggöra farmaceuter och vår roll som läkemedelsexperter, utveckla vår profession då farmaceuter kan bidra med mycket mer än vad vi gör idag.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: Receptarie sedan 1994.

Arbetar idag: på Apotek Hjärtat, Focus i Göteborg som receptarie. Kombinerar detta med att vara ordförande i Akademikerföreningen Apotek Hjärtat.

Gunilla Johansson
Ledamot

Facklig erfarenhet: Har haft rollen som skyddsombud sedan 2008 och huvudskyddsombud sedan 2018. Sitter i styrelsen som ledamot i Akademikerföreningen och i apotekssektionen, Sveriges Farmaceuter.

Facklig fråga jag brinner extra för: Arbetsmiljön, vi spenderar hälften av vår vakna tid på jobbet och där ska vi må bra! Som huvudskyddsombud, region Norr har jag god insyn i arbetsmiljön från Gävle till Haparanda där det finns förbättringspotential.

Professionsfråga jag brinner extra för: Jag vill att vår yrkesroll ska lyftas, visa viken kompetens och ansvar vi faktiskt har. Vi måste få tid för att kunna utföra det arbete som vi har utbildat oss till för att kunna hjälpa kunder med sin läkemedelsbehandling.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: Receptarie sedan 2006.

Arbetar idag: på Apoteket AB, Avion i Umeå som farmaceut.

Anne Runström 
Ledamot

Facklig erfarenhet: Två år i styrelsen för akademikerföreningen Apoteket AB, för närvarande vice ordförande samt förhandlingsombud.

Facklig fråga jag brinner extra för: Att såväl arbetstagare som arbetsgivare kan och följer våra avtal.

Professionsfråga jag brinner extra för: Att öka kunskapen om farmaceuters kompetens hos såväl vård som allmänhet.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 15 år som yrkesverksam i många olika skiftande roller på öppenvårdsapotek.

Arbetar idag: på Apoteket Östra Sjukhuset som farmaceutisk rådgivare hos Apoteket AB.

Marie Lidman
Ledamot

Facklig erfarenhet: Jag var med i styrelsen för Apoteket AB:s Akademikerförening under 2 års tid (perioden 2019–2021). På Akademikerföreningen drev jag frågor rörande apotekschefsrollen och startade en chefssektion.

Facklig fråga jag brinner extra för: Att kombinera den affärsmässiga apotekschefsrollen med en hög kvalitativ arbetsmiljö för både den egna chefsrollen och övrig personals arbetsmiljö. Att kunna hantera enhetens mål med en långsiktigt frisk och hållbar arbetsmiljö är en förutsättning för att behålla personal, men också för att lyckas rekrytera morgondagens farmaceuter.

Professionsfråga jag brinner extra för: Hur vi ska lyckas attrahera och klara rekryteringsläget på farmaceutnivå. Hur attraherar vi framtidens farmaceuter till apotek, hur får vi studenter att söka till farmaceututbildningar och hur tar vi hand om dem på praktikplatserna så de vill fortsätta på apoteksbanan.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: Min yrkeserfarenhet som farmaceut är lång: jag har varit examinerad receptarie sedan 1992 och som legitimerad apotekare sedan 1997 och bland annat jobbat som LMA, apotekschef och studenthandledare. 

Arbetar idag: som apotekschef på Apotek Hjärtat ICA Maxi Falun.

Maria Aronsson
Ledamot

Facklig erfarenhet: Jag har varit ordförande i Akademikerföreningen Apotekstjänst sedan maj 2019. Innan dess har mitt fackliga intresse varit begränsat.

Facklig fråga jag brinner extra för: Farmaceuters rätt att utöva sitt yrke med kvalitet. Rätt till kompetensutveckling och ständigt lärande i sitt jobb.

Professionsfråga jag brinner extra för: Jag vill att farmaceuter ses mer som en del av vårdapparaten. Jag är övertygad om att vår kompetens skulle göra vården mer effektiv och spara resurser.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: Jag tog min examen 1989 och har arbetat totalt 28 år på apotek med uppehåll för studier i biologi och lite annat.

Arbetar idag: som receptarie på dosapoteket Apotekstjänst, med ansvar för licenser, och fungerar även som handledare för nya medarbetare.

Elias Shebo
Ledamot

Facklig erfarenhet: Är en gröngöling i sammanhanget men jag hoppas kunna få facklig erfarenhet genom detta förtroendeuppdrag!

Facklig fråga jag brinner extra för: Arbetsmiljöfrågor. Timmarna som apoteken är öppna är fler men farmaceuterna färre. Det är en självklarhet att få förutsättningar att kunna utföra ett patientsäkert arbete som farmaceut.

Professionsfråga jag brinner extra för: Att stärka farmaceuters roll i vårdkedjan: farmaceutens kompetens kan avlasta öppenvården genom ett närmare samarbete med sjukvården inom ramen för vad som kan utföras på ett öppenvårdsapotek.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: Snart nyutexaminerad.

Arbetar idag: Tillträder en tjänst som legitimerad apotekare den 13/6 på Apotek Hjärtat i Malmö. 

Carin Wallsten
Ledamot

Facklig erfarenhet: Medlem i Sveriges Farmaceuter sedan 80-talet men har inte tidigare varit fackligt aktiv.

Facklig fråga jag brinner extra för: Fler, och mer engagerade, medlemmar. Bättre löneutveckling. Ännu tydligare krav när det gäller farmaceutisk/farmakologisk kompetensutveckling. Starkare krav på möjlighet till pauser och raster.

Professionsfråga jag brinner extra för: Att få vara det vi är utbildade till, läkemedelsexperter. Fler farmaceuter inom hälso- och sjukvården. Utvecklandet av fler farmaceutiska tjänster.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 30 år: 20 år inom läkemedelsindustrin, 10 år på apotek.

Arbetar idag: som apotekare och LMA på Apoteksgruppen Tullinge Vårdcentral.

Frida König
Ledamot

*bild saknas*

Facklig erfarenhet: Ledamot i apotekssektionen sedan 2017, suppleant i förbundsstyrelsen sedan 2021.

Facklig fråga jag brinner extra för: Att generellt öka efterlevnaden för det kollektivavtal vi har idag.

Professionsfråga jag brinner extra för: Att apoteken ses som en självklar del av vårdkedjan.

Antal år som yrkesverksam farmaceut: 7 år

Arbetar idag: på ApoEx, inom extemporetillverkning och kliniska prövningar.