Apotekssektionen

Apoteksektionen är förbundets största sektion; här finns majoriteten av våra medlemmar. Apoteksektionens medlemmar finns hos olika arbetsgivare och inom olika verksamhetsområden exempelvis: öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, djurapotek, dosverksamhet, distanshandel och apoteksföretagens huvudkontor/servicekontor. Den största andelen medlemmar finns inom öppenvårdsapotek.

Här hittar du kontaktuppgifter till din lokala akademikerförening

Apoteksektionens mål och vision

  • Vara det självklara valet av fackförening för landets apotekare och receptarier inom apoteksverksamheten
  • Stärka farmaceuter i sin yrkesroll, våga stå emot tidspress visa att farmaceuter behövs
  • Alla medlemmar ska veta vilken förtroendevald de ska vända sig till med frågor och synpunkter
  • Sveriges Farmaceuter satsar på akademikerföreningarna och utbildar förtroendevalda
  • Synliggöra akademikerföreningarna och apotekssektionen för våra medlemmar 

Om Apotekssektionens styrelse

Apoteksektionens styrelse representerar olika akademikerföreningar. Apoteksektionen arbetar både med fackliga frågor och med professionsfrågor för farmaceuter. Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad och har cirka två fysiska möten per termin.

Styrelsens uppgifter

  • Utgöra forum för diskussioner av frågor inom apoteksverksamheten
  • Vara remissinstans för apoteks- och läkemedelsfrågor
  • Bereda frågor som rör avtal
  • Apotekssektionen utgör del av avtalsdelegation i kollektivavtalsförhandlingar

Apoteksektionen har, liksom övriga sektioner en representant i förbundsstyrelsen.

Apotekssektionens styrelse för perioden 2022-2025