Organisation

Sveriges Farmaceuter är ett fack-och professionsförbund. Förbundets verksamhet bedrivs både lokalt på arbetsplatser av fackliga ombud och regionsamordnade, och centralt genom sektioner, styrelse och fullmäktige. Som stöd finns ett kansli, med centrala ombudsmän och professionsutvecklare.

Lokalföreningar, Sveriges Farmaceuterföreningar och Sacoråd

Beroende på vilken arbetsplats du jobbar på, har den lokala fackföreningen olika namn. Den kan kallas lokalförening, Sveriges Farmaceuters Saco-förening, Saco-S-förening eller Saco-råd. Oavsett vilket, är det till den föreningen/rådet du först ska vända dig om du har frågor kring din anställning eller förhållanden på din arbetsplats. Lyckas man inte lösa frågan lokalt, vilket sker i de allra flesta fallen, kommer frågan att hanteras centralt av förbundets ombudsmän. Vet du inte vem som är din lokala, fackliga representant? Kontakta oss här

Här kan du läsa mer om lokala föreningar 

Centrala valberedningen

Centrala valberedningen har till uppgift att nominera ledamöter till förbundsstyrelsen och sektionsstyrelserna. Valberedningen väljs av fullmäktige.

Sektioner

Genom den riksomfattande sektionsindelningen (apoteks-, industri-, offentlig- och studentsektionen) ska medlemmar inom respektive område kunna diskutera de frågor som är aktuella just för er.

Läs mer om respektive sektion:
Apotekssektionen
Industrisektionen
Offentligsektionen
Studentsektionen

Förbundsstyrelse och fullmäktige

Sektionerna är representerade i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen väljs av fullmäktige, som är förbundets högsta beslutande organ. Detta bidrar till att förbundet kan driva frågor som är relevanta för farmaceuter oavsett var de är yrkesverksamma.

Här kan du läsa mer om förbundsstyrelsen

Regionala samordnare

Varje län ska ha en regional samordnare som ansvarar för att genomföra seminarier och möten för medlemmarna inom sitt län med stöd av den centrala regionsamordnaren på kansliet. 

Här kan du läsa mer om rollen som regional samordnare