">

Organisation

Sveriges Farmaceuters fyra sektioner inriktar förbundets branschvisa frågor. Verksamheten hålls samman av förbundsstyrelsen och är det forum där helheten beslutas mellan fullmäktige som anordnas årligen. Som stöd finns förbundets kansli.

Förtroendeorganisationens uppbyggnad

Förbundets kärna är medlemmarna. Medlemmarna har möjlighet att samlas i lokalföreningar på sitt företag eller sin myndighet. Lokalföreningarna arbetar lokalt på arbetsplatserna för medlemmarnas bästa, i att stötta arbetsplatsen och dess utveckling samt att tillse så att lagar och kollektivavtal följs. 

Nivån därefter är sektionen. Sveriges Farmaceuter bygger på fyra sektioner: apotekssektionen, industrisektionen, offentligsektionen och studentsektionen. Sektionerna samlar alla lokalföreningar, representerar medlemmarna och är samlingspunkter för de branschvisa frågorna, både fackligt och professionsmässigt.

Alla sektioner finns representerade i förbundsstyrelsen. Mellan fullmäktige är det förbundsstyrelsen som håller ihop verksamheten och fattar beslut om helheten. Förbundsstyrelsen väljs av fullmäktige.

Organisationskarta Sveriges Farmaceuter

 

Förbundsstyrelse, centrala poster och fullmäktige

Förbundsstyrelsen väljs av fullmäktige, som är förbundets högsta beslutande organ. Eftersom alla sektioner finns representerade i förbundsstyrelsen kan förbundet driva frågor som är relevanta för farmaceuter oavsett var de är yrkesverksamma. Förbundsstystyrelse och övriga poster väljs med en mandatperiod på tre år.

Om förbundsstyrelsen
Om centrala poster
Om fullmäktige

Sektioner

Genom den riksomfattande sektionsindelningen (apoteks-, industri-, offentlig- och studentsektionen) ska medlemmar inom respektive område kunna diskutera de frågor som är aktuella just för dem.

Om apotekssektionen
Om industrisektionen
Om offentligsektionen
Om studentsektionen

Lokalföreningar

Den lokala fackföreningen har olika namn beroende på var du arbetar. Den kan kallas lokalförening, akademikerförening, Sveriges Farmaceuters Saco-förening, Saco-P, Saco-S eller Saco-råd. Det är till den föreningen du i första hand ska vända dig om du har frågor kring din anställning eller förhållanden på din arbetsplats. Lyckas man inte lösa frågan lokalt, vilket man i de allra flesta fallen kan, kommer frågan att hanteras centralt av förbundets ombudsmän. Vet du inte vem som är din lokala fackliga representant? Kontakta oss här

Om lokalföreningarna 

Regionsamordnare

Varje län ska ha en regionsamordnare som ansvarar för att genomföra seminarier och möten för medlemmarna inom sitt län med stöd av den centrala regionsamordnaren på kansliet. 

Om rollen som regionsamordnare