Nominera till studentsektionens styrelse 2018-2019

Studentsektionens styrelse hanterar nationella frågor som rör studenternas framtida
arbetsmarknad och deras situation under studietiden. Styrelsen strävar efter bättre
förhållanden för studenterna på de olika lärosäten i Sverige.

Studentsektionens centrala styrelse består av en ordförande och minst 4 ledamöter som väljs på ett årsmöte varje år. Varje lärosäte med en farmaceutisk grundutbildning har rätt att finnas representerad i studentsektionens styrelse. Studentsektionens ordförande sitter även med i förbundsstyrelsen, således finns studenternas åsikter representerade i förbundets högsta ledning.

Du som är apotekar- eller receptariestudent har nu möjlighet att nominera din kandidat till studentsektionens styrelse för verksamhetsåret 2018-2019.

Årsmötet infaller den 20 maj 2018. Mötet anordnas i Uppsala, men studentmedlemmar i Sveriges Farmaceuter har även möjlighet att närvara via en livesändning. Alla studentmedlemmar i Sveriges Farmaceuter är välkomna till årsmötet och tillsammans röstar vi fram den nya studentsektionsstyrelsen.

Observera att du är anonym i din nominering. Valberedningen kontaktar de nominerade kandidaterna löpande. Nomineringsformuläret hittar du genom att scrolla ner på sidan. Nomineringen är öppen till och med den 13/5.

Fält markerade med "*", är obligatoriska. 

Nominera studentsektionen 2018

Till post/er*