Offentligsektionen

Offentligsektionens medlemmar är anställda inom stat, landsting och kommuner. Sektionen har ungefär 600 medlemmar. Inom staten är myndigheter, universitet och högskolor de största arbetsgivarna för farmaceuter.

Offentligsektionens mål och vision

Just nu arbetar vi bland annat med framtidens farmaceutiska utbildningar och hur de bättre kan motsvara patientens och samhällets kommande behov.

Om offentligsektionens styrelse

Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad, med undantag för sommarmånaderna. Eftersom styrelsens medlemmar är utspridda över landet arbetar vi framförallt med telefonmöten och avstämningar per mejl. Ungefär en gång per år har vi ett heldagsmöte där vi ses och planerar styrelsens verksamhet och diskuterar lite mer omfattande frågeställningar. Liksom andra sektioner är offentligsektionen representerad i förbundsstyrelsen. Sektionen deltar också i olika arbetsgrupper inom förbundet.

Offentligsektionens styrelse för perioden 2018-2020

Celina Swing, leg apotekare, Region uppsala, Uppsala, ordförande
celina.sving@lul.se

Ledamöter

Anna-Karin Hamberg, leg apotekare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Hanna Gyllensten, apotekare, Göteborgs universitet/ Karolinska Institutet och EPID Research

Pia Seidel, leg apotekare, Västerbotten läns landsting, Umeå

Simon Tekmen, leg apotekare, Nyköpings Lasarett/ Landstinget Sörmland, Norrköping

Sara Fredriksson Emrooz, apotekare, TLV, Stockholm

Följande ledamöter lämnar sitt uppdrag

Jonatan Alvan och Pernilla Bjerkeli. Sveriges Farmaceuter tackar dem för deras tid och engagemang!