Offentligsektionen

Offentligsektionens medlemmar är anställda inom stat, landsting och kommuner. Sektionen har ungefär 600 medlemmar. Inom staten är myndigheter, universitet och högskolor de största arbetsgivarna för farmaceuter.

Offentligsektionens mål och vision

Just nu arbetar vi bland annat med framtidens farmaceutiska utbildningar och hur de bättre kan motsvara patientens och samhällets kommande behov.

Om offentligsektionens styrelse

Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad, med undantag för sommarmånaderna. Eftersom styrelsens medlemmar är utspridda över landet arbetar vi framförallt med telefonmöten och avstämningar per mejl. Ungefär en gång per år har vi ett heldagsmöte där vi ses och planerar styrelsens verksamhet och diskuterar lite mer omfattande frågeställningar. Liksom andra sektioner är offentligsektionen representerad i förbundsstyrelsen. Sektionen deltar också i olika arbetsgrupper inom förbundet.

Offentligsektionens styrelse för perioden 2016-2018

Jonatan Alvan, ordförande
Tel 070-5090223
jonatan.alvan@sbu.se

Pia Seidel
Tel 070-374 33 90
pia.seidel@vll.se

Celina Sving
Tel 073-252 06 17
celina.sving@lul.se

Hanna Gyllensten

Pernilla Bjerkeli