Industrisektionen

Medlemmarna inom Industrisektionen finns på hundratals olika företag; alltifrån stora globala läkemedelsföretag ”Big Pharma” till nystartade mindre företag. Företagen finns i hela värdekedjan för läkemedelsutveckling, från tidig forskning och utveckling till marknad.

Industrisektionens mål och vision

Sektionens mål är samma som förbundets tre övergripande mål:

  • Synliggöra förbundet och farmaceuten
  • Verka för en god arbetsmiljö, både genom fler intressanta arbetsuppgifter och en breddad arbetsmarknad
  • Öka antalet medlemmar och därigenom bli starkare som förbund.


Om industrisektionens styrelse

Styrelsens medlemmar arbetar inom olika delar av läkemedelsvärdekedjan, forskning, farmaceutisk utveckling, regulatory, kvalitet, försäljning, externa kontakter, hälsoekonomi och klinisk prövning.

Styrelsens uppgifter

  • Arrangerar mötesplatser för sektionens medlemmar, bland annat frukostmöten, Industrifarmaceutens dag och Bubbel & Debatt.
  • Verkar för att förbundet driver industrifrågor, agerar sakkunnig gentemot kansliet och är representerad i förbundsstyrelsen.
  • Stödjer förbundet med att bevaka händelser inom life science-branschen.
  • Svarar på remisser
  • Arbetar för att tydliggöra och synliggöra den mångfald av arbetsuppgifter en farmaceut kan ha, externt mot life science-branschen och internt, till exempel mot studenter. Sektionen har som mål att ta fram ett informationsmaterial kring detta.

Industrisektionens styrelsen för perioden 2018-2020

Tuulikki Lindmark, Director, Pharmaceutical R&D, Disruptive Materials AB, ordförande
tuulikki.lindmark@disruptivematerials.com

Ledamöter

Per Boström, Hälsoekonom/Market access

Claes Jagensjö, Egen konsult kliniska prövningar, Jagensjö Pharma Consulting

Marianne Andersson, Regulatory Affairs, AstraZeneca R&D Göteborg

Parshin Saadatirad, Market access, Mylan AB, Stockholm

Mercedeh Wiggh, Marknadsavdelningen, Novartis AB, Stockholm

Helena Tornberg, Chef föreningssupport, Apotekarsocieteten, Uppsala

Följande ledamöter lämnar sitt uppdrag

Lars Frederiksen, Åsa Sjöberg, Holger von Fircks.  Sveriges Farmaceuter tackar dem för deras tid och engagemang!

Kontakt industrisektionen

Du når enklast industrisektionen genom ordförande Tuulikki Lindmark. 

Vi uppmuntrar engagemang

Vill du engagera dig i industrisektionen? Välkommen att höra av dig. Alla idéer och synpunkter är välkomna även om du inte direkt vill engagera dig.

Ett exempel på engagemang är att agera ”remiss-instans” det vill säga där du utifrån din specifika kompetens kan bistå oss i industrisektionen. Det händer ofta att myndigheter vill få feedback från Sveriges Farmaceuter i frågor som rör läkemedel.