Förbundsstyrelse Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuters styrelse valdes på Fullmäktige 2016. De sitter på mandat till 2018.

Förbundsstyrelse Sveriges Farmaceuter

Kristina Billberg, ordförande
kristina.billberg@sverigesfarmaceuter.se  
tel 070-939 99 01

Lisa Ekstrand, vice ordförande
lisa.ekstrand@sverigesfarmaceuter.se 
tel 0704-975247 

Claes Jagensjö, andre vice ordförande
claes.jagensjo@telia.com 

Kinda Zayen, ledamot (apotekssektionen)
kinda_zayen@hotmail.com
tel 073-937 78 98

Tuulikki Lindmark, ledamot (industrisektionen)
tuulikki.lindmark@disruptivematerials.com
070-058 10 08

Jonatan Alvan, ledamot (offentligsektionen) (tjänstledig, kontakta istället suppleant, Pia Seidel)
jonatan.alvan@lul.se
Pia Seidel, suppelant (offentligsektionen) 
pia.seidel@vll.se

Ava Joher, ledamot (studentsektionen)
ava.joher@hotmail.com

Åsa Sjöberg, Marianne Andersson, Pia Seidel, Zohal Nikzad och Karin Gummeson har valts till ersättare.

Revisorer
Thony Björk
Annika Nordén

Inger Näsman är ersättare för Tony Björk
Lena Johansson är ersättare för Annika Nordén

Valberedning
Magnus Ljungquist  (ordförande)
Marcus Wanselius
Karolina Sundell
Fatima Assenai
Parshin Saadatirad