Förbundsstyrelse Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuters styrelse valdes på Fullmäktige 2018. De sitter på mandat till 2020.

Förbundsstyrelse Sveriges Farmaceuter

Förbundsstyrelse

Ordförande, Ulf Janzon
ulf.janzon@sverigesfarmaceuter.se 

Vice ordförande, Lisa Ekstrand
lisa.ekstrand@sverigesfarmaceuter.se

Andra vice ordförande Inger Näsman
inger.nasman@sverigesfarmaceuter.se

Ersättare för andra vice ordförande, Anna Montgomery
anna.montgomery@sverigesfarmaceuter.se

Ledamot Offentligsektionen, Celina Sving
Celina.sving@sverigesfarmaceuter.se

Ledamot Industrisektionen, Tuulikki Lindmark
tuulikki.lindmark@sverigesfarmaceuter.se

Apotekssektionen, Karin Gummesson
karin.gummesson@sverigesfarmaceuter.se 

Ledamot Studentsektionen, Ava Joher
ava.joher@sverigesfarmaceuter.se

Suppleant Offentligsektionen, Pia Seidel
pia.seidel@sverigesfarmaceuter.se

Suppleant Industrisektionen, Marianne Andersson 
marianne.andersson@sverigesfarmaceuter.se

Suppleant Apotekssektionen, Frida König
frida.konig@sverigesfarmaceuter.se

Suppleant Studentsektionen, Maryam Hosseinian
Maryam.hosseinian@sverigesfarmaceuter.se

Revisorer:

Ordinarie:  
Thony Björk
Eva Långström-Einarsson

Suppleanter:   
Birgitta Berntsson
Jonatan Alvén

 

Valberedning:

Ordförande, Magnus Ljungquist
Carin Svensson, 
Zandra Gidlöf
Sara Antar
Karolina Andersson-Sundell

Ledamöter till Stiftelsen Sveriges farmacevtiska sällskap:

Ordinarie ledamöter:
Claes Jagensjö
Marie Gårdmark
Per Manell
Björn Södergård
Sari Frigård
Birgitta Davidson