Förbundsstyrelse Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuters styrelse valdes på Fullmäktige 2018. De sitter på mandat till 2020.

Förbundsstyrelse Sveriges Farmaceuter

Förbundsstyrelse

Ordförande Ulf Janzon
janzonu@gmail.com 

Vice ordförande Lisa Ekstrand
lisa.ekstrand@sverigesfarmaceuter.se

Andra vice ordförande Inger Näsman
inger.nasman@telia.com

Ersättare för andra vice ordförande Anna Montgomery
anna.montgomery@telia.com

Förbundsstyrelsen ledamöter

Ordinarie ledamöter:

Offentligsektionen, Celina Sving
Celina.sving@regionuppsala.se

Industrisektionen, Tuulikki Lindmark
tuulikki.lindmark@disruptivematerials.com

Apotekssektionen, Karin Gummesson
karin.gummesson@apotekhjartat.se 

Studentsektionen, Ava Joher
ava.joher@hotmail.com

Suppleanter:

Offentligsektionen, Pia Seidel
pia.seidel@vll.se

Industrisektionen, Marianne Andersson 
marianne.andersson@astrazeneca.com

Apotekssektionen, Frida König
faxet_k@hotmail.com

Studentsektionen, Maryam Hosseinian
Merjemf@hotmail.com

Revisorer:

Ordinarie:  
Thony Björk
Eva Långström-Einarsson

Suppleanter:   
Birgitta Berntsson
Jonatan Alvén

Valberedning:

Ordförande, Magnus Ljungquist
Carin Svensson, 
Zandra Gidlöf
Sara Antar
Karolina Andersson-Sundell

Ledamöter till Stiftelsen Sveriges farmacevtiska sällskap:

Ordinarie ledamöter:
Claes Jagensjö
Marie Gårdmark
Per Manell
Björn Södergård
Sari Frigård
Birgitta Davidson